Внутрішня політика України

на краще протягом останніх чотирьох років, пов’язані із загальною позитивною динамікою розвитку економіки України, забезпечення прибутковості значної частини вітчизняних ЗМІ досі залишається проблематичним.

Причиною цього є вже згадані вище низька платоспроможність населення і вузький рекламний ринок. Разом з тим відповідні законодавчі зміни у медіа-сегменті вітчизняного законодавства незалежно від загальної економічної ситуації можуть сприяти поліпшенню економічного становища ЗМІ.

Насамперед йдеться про внесення відповідних змін до Закону України “Про рекламу”, спрямованих на збільшення рекламних надходжень до ЗМІ, оптимізацію податкового законодавства.

Також слушними є пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розширення дозволеної законодавством норми присутності іноземного капіталу у статутних фондах інформаційних агентств та телекомпаній з 30 до 35 %.

Також реальними заходами щодо зміцнення економічної незалежності ЗМІ можуть стати запровадження системи пільгового кредитування для створення нових ЗМІ, заснування спеціальної фінансової інституції - Банку розвитку української преси.

Істотним гальмом розвитку вітчизняного медіа-ринку за-лишається фактична відсутність як державних, так і недержавних загальноукраїнських мереж розповсюдження ЗМІ, розвиток яких доцільно віднести до однієї з цілей регуляторної політики держави.

Значущим правовим інструментом сприяння розвитку медіа-ринку має стати також застосування антимонопольного законодавства у сфері електронних і друкованих ЗМІ як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях з огляду на їх можливу монополізацію обмеженою кількістю бізнес-політичних угруповань.

Це не лише не сприятиме становленню медіа-ринку, а й ускладнить ситуацію з забезпеченням конституційних прав громадян України, підвищить небезпеку маніпулювання громадською думкою в інтересах обмеженого кола осіб. У цьому контексті, окрім необхідності активізації діяльності Антимонопольного комітету, слід запровадити цілеспрямовану політику розвитку ЗМІ територіальних громад, зокрема муніципальних ЗМІ

8. Важливим аспектом подальшої розбудови вітчизняного медіа-простору має стати збільшення присутності в Україні ЗМІ європейських країн.

Згадане може бути забезпечене як у рамках проектів міждержавного співробітництва, зокрема з країнами Європи в інформаційній галузі, так і через сприяння інвестиціям європейського медіа-капіталу у засоби масової інформації України.

Підсумовуючи наведене вище, відзначимо, що медіа-сфера України поступово розвивається у напрямі наближення до стандартів функціонування ЗМІ як з технічного, так і з нормативно-правового та творчо-змістовного поглядів. Найважливішим завданням у даному контексті слід визначити реальну розбудову системи громадських радіо і телебачення та укорінення у суспільну практику європейських стандартів медіа-відносин, насамперед між органами державної влади і місцевого самоврядування і ЗМІ, між власниками ЗМІ і журналістами.

9. Потребують невідкладного вирішення проблеми збі-льшення присутності України у світовому і насамперед європейському інформаційному просторі. Держава має сприяти формуванню й розвитку кореспондентської мережі вітчизняних ЗМІ в іноземних країнах, створенню й функціонуванню інформаційних служб при закордонних представництвах України.

Доцільно також розглянути питання діяльності спеціалізованих інформаційних центрів у Нью-Йорку, Москві, Лондоні, Брюсселі, Берліні і Варшаві.

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні