Внутрішня політика України

в Україні свідчать про те, що вона за своїми основними характеристиками поки що не в змозі ефективно реалізовувати покладені на них суспільні функції. Як вже зазначалося, на 1 січня 2003 року Міністерством юстиції України зареєстровано 123 політичні партії. Переважна частина з них фактично не веде визначеної чинним законодавством діяльності, обмежуючись поодинокими заходами доволі локального характеру і змісту. Понад те, зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства України про політичні партії місцеві осередки існують у багатьох випадках суто формально (“на папері”).

Відповідно до Закону “Про політичні парії в Україні” не пізніше ніж через один рік після виборів до Верховної Ради України 2002 року політичні партії повинні були внести необхідні уточнення до своїх статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції для перевірки. Така перевірка була розпочата Міністерством юстиції 1 квітня 2003 року. Вона засвідчила, що значна частина цих об’єднань не дотримується вимог щодо неприбутковості, а також те, що кожен громадянин України може одночасно перебувати лише в одній політичній партії тощо.

Вже попередній моніторинг Міністерства юстиції, проведений навесні 2003 року, унаочнив, що регіональні структурні утворення в усіх регіонах України мають лише 27 політичних партій. Найбільшу кількість зареєст-рованих структурних утворень у районах, містах, районах у містах мають Соціал-демократична партія України (об’єднана), Партія “Демократичний союз”, Всеукраїнське політичне об’єднання “Жінки за майбутнє”, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Партія регіонів, Соціалістична партія України, Комуністична партія України. Разом з тим діяльність 35 політичних партій поширюється на менше ніж половину регіонів України (від 13 до 1). Ці політичні партії мають незначну кількість структурних утворень у районах, містах, районах у містах, деякі з них - лише на регіональному рівні

Найбільшу кількість зареєстрованих обласних, районних, міських, районних у містах організацій мають політичні партії в областях: Донецькій - 1709, Дніпропетровській - 1262, Київській - 1152, Харківській - 1119, Одеській - 1084. В Автономній Республіці Крим зареєстровано 77 республіканських та 757 районних, міських, районних у містах організацій. У місті Києві зареєстровано 96 міських та 489 районних у місті організацій, у м. Севастополі - 71 міську та 96 районних у місті організацій політичних партій.

Зазначене свідчить про слабкість, а доволі часто і майже повну відсутність регіональної інфраструктури у багатьох українських політичних партій.

Вже за результатами перших етапів перевірки за поданням Міністерства юстиції Верховний Суд України прийняв рішення про анулювання реєстраційних свідоцтв 24 політичних партій. До їх числа потрапили такі досить “екзотичні” за назвами і напрямами діяльності, як Прогресивно-автомобільна партія, Партія Свідомості Третього Тисячоліття та Всеукраїнська партія міжнародного порозуміння “Новий світ”. Водночас було анульовано реєстраційні свідоцтва деяких доволі відомих політичних партій, які певного часу начебто демонстрували свою активну діяльність, але фактично мали суто верхівковий характер (Всеукраїнське політичне об’єднання “Державна самостійність України”, “Політична партія “Зубр”, “Красива Україна”). Таким чином, внаслідок зазначеного скорочення загальна чисельність офіційно зареєстрованих політичних партій в Україні відповідно зменшилася і на 4 липня 2003 року становила 99 партій. Можна очікувати, що у подальшому такі тенденції набудуть нового розвитку і призведуть до суттєвого зменшення кількості суб’єктів політичного процесу та відповідної концентрації політичних сил в Україні.

Основні завдання 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні