Внутрішня політика України

щодо розвитку партійної системи

4. Вперше завдання щодо сприяння розвитку і зміцненню політичних партій були визначені у Посланні Президента України до ВР України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році. Зокрема наголошувалося, що політичним партіям належить особлива роль сполучної ланки між громадянським суспільством і державою. Разом з тим зазначалося, що маючи зовнішні формальні атрибути, такі партії характеризуються незначною (за європейськими стандартами) чисельністю, відсутністю сталого електорату та стабільних зв’язків з ним, виразного ідеологічного обличчя та організаційної згуртованості. Переважна більшість партій є самодостатніми, незалежними від суспільства інституціями, призначення яких полягає лише у забезпеченні доступу до влади їхніх лідерів. Відірваність від суспільних верств, превалювання інтересів партійних еліт над інтересами виборців зумовлюють кон’юнктурну політичну поведінку партій і, як наслідок, низький рівень довіри до них населення.

У Посланні Президента у 2002 році було визначено стратегічне завдання нинішнього етапу системної трансформації суспільства: Україна повинна не декларативно, а за глибинним змістом державного буття стати сучасною європейською державою, яка б, синтезувавши кращі національні традиції, йшла в ногу з європейськими та світовими процесами, адекватно й ефективно відповідала на виклики глобалізації. При цьому серед пріоритетів у сфері поглиблення демократичних перетворень, формування інститутів розвиненого громадянського суспільства було визначено:

•кардинальне вдосконалення політичної організації суспільства, спрямоване на його всебічну демократизацію;

•створення такої партійної системи, що максимально сприятиме структуризації суспільства, формуванню і вираженню політичної волі громадян, ефективному захисту їхніх інтересів;

•забезпечення більш активної участі громадян в управлінні державою через політичні партії та громадські об’єднання, вибори та інші механізми прямої демократії, а також завдяки відповідній організації діяльності органів влади

Новий етап трансформаційних процесів вимагає формування потужних загальнонаціональних партій. У процесі політичної реформи необхідно законодавчо передбачити нові вимоги до партій, особливо щодо умов реєстрації, контролю за фінансовими надходженнями, державної підтримки тощо. Водночас слід стимулювати еволюцію партій від суто передвиборних проектів до політичних інститутів, що представляють та захищають інтереси суспільства, формулюють його вимоги до влади, створюють програми, зокрема й альтернативні, соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку країни.

Позиція Президента України полягає у тому, що держава повинна сприяти діяльності партій незалежно від їхнього ставлення до влади - однак тільки тих, які є справді масовими, виражають інтереси великих соціальних груп, діють у рамках Конституції та законів України.

При цьому необхідними передумовами піднесення ролі партій до рівня повноцінних суб’єктів політичної системи визначається їхня консолідація та розвиток регіональних структур, забезпечення партіями в сукупності реального представництва всього спектра політичних інтересів суспільства, активізація їх участі у політичному житті, зокрема виборах. Головними питаннями, які мають при цьому вирішуватися, були визначені:

•чітке політичне структурування парламенту, передусім формування стійкої парламентської більшості, здатної забезпечувати ефективну законотворчу діяльність у взаємодії з Урядом;

•забезпечення максимального представництва інтересів соціальних груп та регіонів;

•підвищення політичної активності та правової культури громадян, стимулювання процесів формування громадянського суспільства.

Президентом були поставлені також конкретні завдання щодо створення відповідного законодавчого поля для вирішення проблем партійного будівництва. Йшлося насамперед про прийняття Закону України “Про політичні партії в Україні” та нової редакції

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні