Вода - фізичні і хімічні властивості

План.

1.   Вступ.

2.   Вода  у  природі.

3. Фізичні  властивості  води.

4. Діаграма  стану  води.

5. Хімічні  властивості  води.

6. Хімічні  елементи  у  воді.

7. Забруднення  вод  світового  океану.

8. Заходи  для  збереження  чистоти  води.  

9. Висновки.

10. Список  використаної  літератури.

 

 1.      Вступ.  

      Вода  -  найпоширеніша  на  Землі  речовина

  Майже  3 / 4 поверхні  земної  кулі  покриті  водою,  що  утворює  моря,  океани,  ріки,  озера.

      Вода  має  дуже  велике  значення  у  житті  рослин,  тварин,  людини.   Згідно  з  сучасними  уявленнями,  саме  походження  життя  на  пов’язується  з  морем. У  всякому  організмі  вода  є  середовищем,  в  якому  відбуваються  хімічні  процеси,  що  забезпечують  життєдіяльність  організму:  крім  того,  вона  сама  бере  участь  у  ряді  біохімічних  реакцій.

 2.      Вода  у  природі.  

       Багато  води  перебуває  у  газоподібному  стані  у  вигляді  пари  в  атмосфері;  у  вигляді  величезних  мас  снігу  і  льоду  лежить  цілий  рік  на  вершинах  високих  гір  і  в  померлих  краях.   У  надрах  Землі  також  є  вода,  що  просочує  грунт  і  гірські  породи.

        Природна  вода  не  буває  цілком  чистою.   Найчистішою  є  дощова  вода,  але  й  вона  містить  незначні  кількості  різних  домішок,  які  захоплює  з  повітря.

        Кількість  домішок  у  прісних  водах  звичайно  лежить  у  межах  від  0,01  до  0,1 % ( мас. ).   Морська  вода  містить  3,5 % ( мас. )  розчинених речовин,  основну  масу  яких  становить  хлорид  натрію  ( кухонна  сіль ).

        Вода,  яка  містить  значну  кількість  солей,  кальцію  і  магнію,  називається  твердою  на  відміну  від  м’якої  води,  наприклад  дощової.   Тверда  вода  дає  мало  піни  з  милом,  а  на  стінках  котлів  утворюється  накип.

 3.      Фізичні  властивості  води.  

       Чиста  вода – це  безбарвна  прозора  густина.   Густина  води  при  переході  її  з  твердого  стану  в  рідкий  не  зменшується,  як  майже  в  усіх  інших  речовин,  а  зростає.   При  4 С  має  максимальну  густину  і  лише  при  дальшому  нагріванні  її  густина  зменшується  з  підвищенням  температури.

        Коли  б  при  зниженні  температури  і  переході  з  рідкого  стану  в  твердий  густина  води  змінювалася  б  так  само,  як  це  буває  у  більшості  речовин,  то  з  наближенням  зими  поверхневі  шари  прісних  вод  охолоджувалися  б  до  0 С  і  опускалися  б  на  дно,  звільняючи  місце  теплішим  шарам,  і   так  тривало  б  доти,  поки  вся  маса  водойми  не  мала  б  температуру  0 С.   Далі  вода  починала  б  замерзати,  а  крижини,  що  утворилися,  опускалися  б  на  дно  і  водойма  промерзла  б  на  всю  глибину.   При  цьому  багато  форм  життя  у  воді    було  б  неможливим.   Проте  оскільки  найбільшої  густини  вода  досягає  при  4 С,  то  процес  переміщення її  шарів  доходить  до  цієї  температури,  після  чого  більше  охолоджений  шар  лишається  на 

1 2 3 4 5 6 7