Вода - фізичні і хімічні властивості

Гексоген

Кобальт

Хлор вільний

Тринітротолуол

 

 

 

0,03

0,03

0,2

2,0

1,0

0,5

1,0

0,2

0,5

0,2

0,1

0,05

0,005

0,01

0,1

1,5

Відс. 2

0,1

1,0

0,01

0,5

          Хімічне  забруднення  водойм   несприятливе  для  процесів  самоочищення,  тому  що  гальмує  процеси  окислення,  викликає  відмирання  мікроорганізмів.

 8.      Заходи  для  збереження  чистоти  води.  

Метою  заходів  та  раціонального  використання  водних  ресурсів  є  підтри- мання  оптимального  стану  малих  річок,  будівництво  обладнаних  майданчиків,  причалів  та  під’їздних  шляхів  для  навантажувально – розвантажувальних  робіт;  ліквідація  осередків  забруднення підземних  вод;  розробка  та  будівництво  магістральних  колекторів  для  збирання  господарсько – побутових,  промислових  та  зливових  стічних  вод;  розробка  та  будівництво  головних  та  локальних  очисних  споруд;  створення  системи  оборотного  та  безстічного  водокористуван- ня,  розробка  пристроїв  для  збирання  і  переробки  стічних  вод.

 Якщо  дотримуватись  цього  всього,  ми  зможемо  покращити  стан   наших  вод.   В  результаті  чого  покращиться  життєдіяльність  рослинного,  тваринного  сві ту,  а  також  людини.

9.      Висновки.  

      Виконавши  індивідуальне  навчально - дослідне  завдання  з  теми  - хімічні     елементи, та їх роль в природі, ми ознайомилися  з  фізичними,  хімічними  властиво стями  води. Розглянули діаграму стану води, а також які хімічні елементи  містяться  у  воді,  і  яку  корисну  чи  шкідливу  функцію вони  виконують.

     Отже,  вода – це така   речовина,  яка  є  найпоширенішою  на  Землі,  без  неї  не  може  існувати  жодна  істота.   Вода  в  природі  відіграє  дуже  важливу  функцію,  основною  є   живлення  живих  організмів.   Як  ми  знаємо,  що  вода  міститься  у  різних  частинах  землі,  вона  має  різні  хімічні  домішки.   Ми  знаємо,  що  у  воді  через  господарську  діяльність  людини  міститься    велика  кількість  шкідливих  ре човин.   На  даний  час  на  Землі    постало  питання  з  пісною  водою.   Ці  всі  проблеми  виникають,  як  зазначалося  раніше,  через  господарську  діяльність  людини.   Тому  що  на  даний  час  людство  використовує  промисловість  тількі  у  своїх цілях.   Воно  не  задумується  над  наслідками.

      Отже,  давайте  будемо  думати  над  нашими  діями,  і  проблемами, які створює-мо  ми  самі.   І  бережімо  саме  найдорожче,  що  є  на  Землі – гідросферу.

 Список  використаної  літератури.

1.     А. С. Орлов,  О. С. Безуглова  –  Биогеохимия

  „ Фенікс „  Ростов – на –  Дону,  -  2000р. ,  ( ст. 117 – 118 ).

2.     А. К. За польський,  А. І. Салюк  -  Основи  екології,  ( ст. 158 – 162 ).

3.     В. С. Джигирей  -  Екологія  та  охорона  навколишнього  середовища.   Київ  „ Знання „ -  2002 р. ,  ( ст. 76 – 79 ).

4.     Г. О. Бачинський  та  інші  - Основи  соціології.   Київ  „Вища  школа „ – 1995 р. , ( ст. 114 – 115 ).

5.     М. Л.   Глінка – Загальна  хімія,  Київ.   „ Вища  школа „

1 2 3 4 5 6 7