Вплив кліматичних чинників на організм людини

Вплив кліматичних чинників на організм людини

Температура - один з важливих абіотичних чинників, що впливають на всі фізіологічні функції всіх живих організмів. Температура  на земній поверхні залежить від географічної широти і висоти над рівнем моря, а також пори року. Для людини в легкому  одязі комфортною буде температура повітря + 19. 20оС, без одягу - + 28. 31о З. Що відбувається з людським організмом, коли  температурні параметри змінюються? В цьому випадку він виробляє специфічні реакції пристосування щодо кожного чинника,  тобто адаптується. Адаптація - це процес пристосування до умов середовища. Як же відбувається адаптація до змін температури?

Адаптація і терморегуляція. Терморегуляцію забезпечує основні холодові і теплові рецептори шкіри. При різних температурних  впливах сигнали в центральну нервову систему поступають не окремих рецепторів, а від цілих зон шкіри, так званих рецепторних  полів, розміри яких непостійні і залежать від температури тіла і навколишнього середовища. Температура тіла в більшому  або меншому ступені впливає на весь організм (на всі органи і системи). Співвідношення температури зовнішнього середовища  і температури тіла визначає характер діяльності системи терморегуляції. Температура навколишнього середовища переважно  нижче за температуру тіла. Внаслідок цього між середовищем і організмом людини постійно відбувається обмін теплом завдяки  його віддачі поверхнею тіла і через дихальні шляхи в оточуючий простір. Цей процес прийнято називати тепловіддачею. Утворення  ж тепла в організмі людини в результаті окислювальних процесів називають тепловіддачею. В стані спокою при нормальному  самопочутті величина теплоутворення дорівнює величині тепловіддачі. В жаркому або холодному кліматі, при фізичних навантаженнях  організму, захворюваннях, стресі і т. д

Рівень теплоутворення і тепловіддача може змінюватися.

 Як же відбувається адаптація до низької температури?  

Адаптація до низької температури. Умови, при яких організм людини адаптується до холоду, можуть бути різними (наприклад, робота в неопалювальних приміщеннях, холодильних установках, на вулиці взимку). При цьому дія холоду не постійна, а чергуючи з нормальним для організму людини температурним режимом. Адаптація в таких умовах виражена нечітко. В перші дні, реагуючи на низьку температуру, теплоутворення зростає неекономно, тепловіддача ще недостатньо обмежена. Після адаптації процеси теплоутворення стають більш інтенсивними, а тепловіддача знижується. Інакше відбувається адаптація до умов життя в північних широтах, де на людину впливають не тільки низькі температури, але і властиві цим широтам режим освітлення і рівень сонячної радіації.

Що ж відбувається в організмі людини при охолоджуванні?

 Унаслідок роздратування холодових рецепторів змінюються рефлекторні реакції, регулюючі збереження тепла: звужуються кровоносні  судини шкіри, що на третину зменшує тепловіддачу організму. Важливо щоб процеси т теплоутворення і тепловіддача були збалансованими. Переважання тепловіддачі над теплоутворенням приводить до пониження температури тіла і порушення функцій організму. При температурі тіла 35о Із спостерігається порушення психіки. Подальше пониження температури сповільнює сприйняття організмом температури впливає також вогкість. При підвищеній вогкості температура повітря здається більшою.

 Здоров'я людини в значній мірі залежить від погодних умов. Наприклад, взимку люди частіше хворіють на простудні, легеневі  захворювання, грип, ангіну.

Вплив гірського клімату на організм людини. Одним з складних в екологічному відношенні районів мешкання людини є високогір'я.

Головними абіотичними чинниками, що впливають в цьому випадку на

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні