Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

певній формі конкуренції країн на світовому ринку і була  кругом конкурентних переваг країн. Постіндустріальний етап світового економічного розвитку зробив особливо значущим чинник економічного розвитку країни, наявність в ній потенціалу розвитку, що дозволяє ініціювати розробку, виробництво і реалізацію нових продуктів. Територіальний розпад крупних держав і економіко-політичних союзів, лібералізація їх внутрішніх і зовнішніх економік привели до зростання міжнародної мобільності і відтворюваності чинників і результатів виробництва.  Зростання мобільності і відтворюваності практично всіх результатів і умов мирохозяйственной діяльності перетворило глобалізацію на доведений до абсолюту процес транснационализации економіки, в результаті якого світова економіка перетворюється на «глобальний конструктор», що дозволяє людям і підприємствам будувати господарські комбінації, практично не прив'язуючи свою діяльність до території який-небудь однієї країни, а використовуючи весь світовий простір. Відповідно, чинники бізнесу, пов'язані з особливостями національної культури, життєвого і господарського устрою країн розміщення стають все менш значущими для світових виробників і продавців. Глобалізація має як позитивні, так і негативні сторони: Позитивні моменти глобалізації - нові можливості ефективнішого розміщення світових мобільних і відтворних ресурсів і зростання світового виробництва і доходу. Негативні моменти пов'язані з нерівномірним розподілом зростання світового доходу між різними країнами унаслідок довільного запозичення одними з них стереотипів способу життя і господарської діяльності інших, в перспективі чреватого глобальними конфліктами соціального і екологічного плану.

Список використаної літератури 

 1. Гельвановский М. И др. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях//Российский экономический журнал. -1998, с. 70.
 2. Заварухин В. Интеграция России в мировое научно-технологическое пространство в условиях неолиберализации экономики. // Человек и труд, 2000г. №4
 3. М. Гельвановский и др. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях// Российский экономический журнал,. -1998, № 3, с. 67
 4. М. Интрилигейтор Глобализация как источник международных конфликтов и обостения конкуренции
 5. М. Куликов Негативные последствия иностранного кредитования российской экономики. // Инвестиции в России, 1999, №5.
 6. Панкрухин А
  П. Территориальный маркетинг// http://www. dis. ru/MAGBOOK/FINPRESS/OSVMARK/pankr. htm
 7. Портер М. Международная конкуренция. -М. : Международные отношения, 1993. – с. 33.
 8. Портер М. Международная конкуренция. -М. : Международные отношения, 1993. – с. 75.
 9. http://www. dis. ru/MAGBOOK/FINPRESS/OSVMARK/pankr. htm
 10. The OECD Observer. -1996. -№ 97(January). – P3.  
1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні