Впровадження проектів ОБСЄ в життя

План

 

Про ОБСЄ. . 3

Координатор проектів ОБСЄ в Україні 4

Мандат. 4

Демократизація та належне урядування. 5

Верховенство права та права людини. 5

Протидія торгівлі людьми та насильству в сім'ї 6

Сприяння економічному розвитку. 6

Охорона довкілля. 7

Діяльність у сфері військово-політичної безпеки. 7


Про ОБСЄ

Діяльність ОБСЄ спрямована на завчасне попередження та запо­бігання конфліктам, урегулювання кризових ситуацій, а також пост-конфліктну реабілітацію. До Організації входять 56 держав-учасниць з трьох континентів: Північної Америки, Європи та Азії, де проживає по­над мільярд людей. Це найбільша у світі регіональна організація, що за­ймається питаннями безпеки.

Безпека стосується багатьох аспектів нашого життя та того, яким чи­ном здійснюється урядування. ОБСЄ розглядає безпеку комплексно та здійснює заходи у трьох «вимірах»: військово-політичному, економіко-екологічному та людському. Підхід ОБСЄ до безпеки охоплює усі ці ви­міри. ОБСЄ також намагається поєднати різні сили всередині держав та між ними. Це передбачає зміцнення місцевого самоврядування та побудо­ву партнерських відносин між приватним та громадським сектором

Організація бере витоки з початку 1970-х років, коли було підписа­но Гельсінський Заключний акт та створено Нараду з безпеки та спів­робітництва в Європі (НБСЄ), яка у розпал «холодної війни» була по­кликана функціонувати як важливий багатосторонній форум для діало­гу між Сходом та Заходом.

Падіння Берлінського муру в 1989 році та розпад Радянського Со­юзу в 1991 році стали початком нової ери «цілісної та вільної Європи». Держави-учасниці тоді звернулися до НБСЄ із закликом відреагувати на нові виклики у регіоні. НБСЄ сформувала свої перші постійні струк­тури, включаючи Секретаріат та інститути, та заснувала перші польові представництва. У1994 році НБСЄ була перейменована в Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

Виклики XXI століття у сфері безпеки - від кліматичних змін до при­мари тероризму - доводять, що співпраця в рамках ОБСЄ потрібна більше, ніж будь-коли.

 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Підтримка впровадження принципів і зобов'язань ОБСЄ шляхом виконання проектів - головне завдан­ня Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Його діяль­ність має на меті сприяти співпраці та взаєморозумін­ню з українською владою для зміцнення соціальної та політичної інтеграції України на теренах ОБСЄ.

Координатор проектів є другим представництвом ОБСЄ, заснованим в Україні. Йому передувала Місія ОБОЄ в Україні, завданням якої з 1994 року було запобігання конфліктам та врегулювання кризи в Автономній Республіці Крим. Після успішного виконання свого мандату Місія ОБСЄ в Україні припинила свою діяльність у 1999 році. Того ж року ОБСЄ та Уряд України погодилися заснувати нову форму співробітництва. З квітня 2008 року Координатором проектів ОБСЄ в Україні є посол Любомир Копай зі Словаччини.

Мандат

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним між ОБСЄ та Україною, діяльність Координатора проектів ОБСЄ в Україні полягає у плануванні, виконанні та моніторингу проектів між відповід­ними органами влади України і ОБСЄ та її інститутами. Проекти ухва­люються Міністерством закордонних справ та можуть стосуватися усіх аспектів діяльності ОБСЄ та залучати як урядові інституції, так і гро­мадські організації України.

Сфера проектної роботи поділена на три напрямки: демократизація та належне урядування, верховенство права та права людини, а також між-програмний компонент, що охоплює сферу економіки, охорони

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні