Впровадження проектів ОБСЄ в життя

довкілля та військово-полгтичну сферу. Проекти мають на меті підтримати Україну в її намірах виконувати зобов'язання в рамках ОБСЄ.

 

Демократизація та належне урядування

Координатор проектів сприяє органам влади України у консолідації демократичних інституцій, розвитку демократичного урядування та за­безпеченню ширшої участі громадськості у процесах прийняття рішень та формуванні державної політики.

Проекти мають на меті удосконалення виборчого законодавства та процедур; стимулювання саморегуляції засобів масової інформації та підтримку свободи слова; розвиток громадянського суспільства; по­ширення принципів ґендерної рівності та сприяння прозорості роботи органів державної влади.

Упродовж останніх років Координатор проектів надав технічну до­помогу Центральній виборчій комісії України у створенні Державного реєстру виборців. Також було проведено навчальні тренінги щодо специфіки виборчих процедур для 2 600 членів окружних та 90 000 діль­ничних виборчих комісій.

Верховенство права та права людини

Важливе місце у діяльності Координатора проектів посідає діяль­ність, спрямована на зміцнення верховенства права і прав людини та забезпечення прозорості і відкритості у відносинах між громадянами та органами державної влади. Зокрема, проекти зосереджені на та­ких напрямках: утвердження верховенства права у системі виконавчої, законодавчої і судової влади; реформування адміністративного права та розвиток адміністративної юстиції; підвищення обізнаності громадян щодо прав людини та механізмів їх захисту; проведення тренінгів для суддів, юристів, викладачів та студентів права; підтримка зусиль орга­нів державної влади та громадянського суспільства у створенні ефек­тивної системи громадського моніторингу за дотриманням прав люди­ни в установах обмеження та позбавлення волі.

 

Протидія торгівлі людьми та насильству в сім'ї

Координатор проектів підтримує розробку та впровадження полі­тики і програм з протидії торгівлі людьми. У співпраці з національни­ми та місцевими органами влади в усіх регіонах країни впроваджують­ся проекти у сфері попередження торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим особам, а також посилення криміналізації та покаран­ня за цей злочин

Проекти реалізуються у тісній співпраці з державни­ми установами, а також із регіональними громадськими організаціями та іншими партнерами.

Координатор проектів також надає підтримку в розбудові націо­нального механізму перенаправления постраждалих від торгівлі людь­ми, який допоможе більш ефективно ідентифікувати жертв цього зло­чину та надати їм належну допомогу, та сприяє органам влади України щодо розробки комплексного закону з протидії торгівлі людьми.

У співпраці з українськими інституціями у сфері протидії насильству в сім'ї здійснюються заходи з покращення обізнаності щодо цієї про­блеми, підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ та впровадження корекційної роботи з кривдниками.

 

Сприяння економічному розвитку

Координатор проектів сприяє просуванню енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії. Для цього розробля­ються спеціальні програми з урахуванням специфіки того чи іншого ре­гіону з метою покращити рівень енергоефективності, поширити досвід використання відновлюваних джерел енергії та створити умови для сталого соціально-економічного розвитку.

Координатор проектів також підтримує впровадження органа­ми влади послуг із застосуванням цифрових технологій, що сприятиме удосконаленню урядування та підвищенню ефективності надання послуг громадянам. Електронні послуги, запроваджені в двох регіонах України за сприяння ОБСЄ, покликані зменшити адміністративне на­вантаження для громадян та бізнесу, таким чином створивши більш сприятливі умови для інвестиційного клімату.

Охорона довкілля

Координатор проектів спільно з Бюро Координатора діяльності ОБСЄ з питань економіки і навколишнього середовища (м. Відень) підт­римує україно-молдовську співпрацю щодо спільного використання басейну річки Дністер. Спектр діяльності також охоплює

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні