Впровадження проектів ОБСЄ в життя

зміцнення по­тенціалу з виявлення та попередження незаконного транскордонного переміщення небезпечних відходів та адаптацію господарської діяль­ності в країні до змін клімату.

Координатор проектів також підтримує ініціативи щодо запрова­дження екологічного мислення та «зелених» стандартів у системі освіти України шляхом розробки інноваційних навчальних матеріалів. Мета та­кої діяльності полягає у поширенні концепції сталого розвитку та озна­йомленні громадськості з актуальними питаннями охорони довкілля.

У рамках захисту довкілля в басейні Чорного моря Координатор проектів підтримав ініціативи українських міністерств з питань захисту довкілля та з питань інфраструктури з розробки системи моніторингу, яка дозволяє швидко ідентифікувати та реагувати на витоки у море не­безпечних речовин, спричинені аваріями.

 

Діяльність у сфері військово-політичної безпеки

Координатор проектів надає підтримку у впровадженні Секрета­ріатом ОБСЄ масштабного проекту, який допомагає Україні безпеч­но утилізувати запаси високотоксичного компоненту ракетного пали­ва типу «меланж».

Також надається допомога Міністерству надзвичайних ситуацій України у знищенні нерозірваних боєприпасів та вибухонебезпечних предметів - залишків минулих війн - та покращенні обізнаності школя­рів щодо ризиків та загроз, спричинених ними.

Координатор проектів щорічно надає допомогу в перепідготовці та сприяє працевлаштуванню близько 1 000 колишніх військовослужбов­ців. Перепідготовка проводиться за напрямами, що користуються по­питом на місцевому ринку праці: організація малого бізнесу, менеджмент безпеки підприємницької діяльності, маркетинг, інформаційні тех­нології, управління персоналом тощо.

Координатор проектів також надає підтримку Державній прикор­донній службі України у розбудові її спроможностей та забезпеченні безпеки кордонів.

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні