Вступ до соціальної роботи

Вступ до соціальної роботи 

План

Соціальна сфера суспільства

Соціальна політика

Соціальна робота

Соціальна робота як професія

Соціальна сфера суспільства

 Соціум — суспільство.

 Соціальна сфера суспільства — одна з найскладніших його підсистем, що являє собою безпосереднє і опосередковане відтворення людського буття, сутність якого становлять різноманітні зв’язки, в яких перебувають члени соціуму, задовольняючи свої матеріальні, духовні та інші види потреб.

 Основними напрямами розвитку соціальної сфери є:

 1. Забезпечення народження і повноцінного життя індивіда.

 2. Підтримка здоров’я населення.

 3. Забезпечення належних умов для культурного розвитку населення.

 4. Зайнятість дорослого населення продуктивною працею і створення належних умов для заробітку.

 В 1995 році в Копенгагені відбулась всесвітня зустріч глав держав та урядів присвячена боротьбі з бідністю та соціальною несправедливістю. Результатом цієї зустрічі став меморандум про надання пріоритету у розвитку кожної країни, розвиткові кожного її громадянина. Цей висновок має принципове значення для кожної країни, оскільки:

 1. В Україні понад 15млн. осіб отримують пенсії та соціальні допомоги, в тому числі 2,2млн. інвалідів дорослих, працездатних та 115тис. інвалідів дітей, 400тис. самотніх престарілих, 3,1млн. постраждалих від Чорнобильської катастрофи

 2. Понад 7млн. осіб є безробітними.

 3. З кожним роком погіршується здоров’я населення. Питома вага без призовних юнаків безпризовного віку і дівчат віком 16-18р. складає всього 16% від загальної кількості, зростає дитяча смертність. Станом 2000р. на кожну 1000 людей: 14,5 помирало новонароджених.

 4. За даними профспілок 74% населення України проживає за межею бідності, причому багато з них бореться за фізичне виживання.

 Одним з шляхів виходу із складного становища, в якому опинилася Україна, є формування нової соціальної політики.

 Соціальна політика — це система законів, програм, ресурсів і практичної діяльності держави та інститутів та організацій соціальної сфери покликаних сприяти задоволенню інтересів та потреб населення, його повноцінному буттю та розвитку.

 Соціальна політика будь-якої держави будується на основі засад:

 — науковість;

 — комплексність;

 — спадкоємність;

 — врахування регіональної специфіки;

 — правове, ресурсне, інформаційне та кадрове;

 — підконтрольність громадськості;

 — врахування не лише вітчизняного, але й зарубіжного;

 — реалізм.

 Соціальна політика в Україні передбачає виконання 3-х основних завдань:

 1. Здійснення політичних, правових і організаційних змін, необхідних для формування та дії такої економіки, що була б здатна забезпечити середній життєвий рівень для більшості населення; гнучке реагування на погіршення становища окремих категорій населення;

 2. Розробка державних програм реалізації конкретних заходів соціального захисту населення, які б забезпечували суспільний прогрес на національному, регіональному та місцевому рівнях;

 3. Формування нових інститутів, гуманітарної та соціальної підтримки населення, його високої правової культури.

 В

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні