Юридична психологія_к.р.1

План

Охарактерезуйте систему методів впливу на особистість, які застосовуються в юридичній психології 

Проаналізуйте види злочинних груп за ознакою категорії злочину.  

Розкрийте психологічні особливості професійної діяльності інспектора карного розшуку 

Література


Охарактерезуйте систему методів впливу на особистість, які застосовуються в юридичній психології

У роботі майже кожного юриста має місце психологічний вплив на особу чи групу осіб. Виступ адвоката в судді, розмова слідчого з свідками чи підозрюваним на допиті, діалог інспектора дорожного руху з правопорушником — подібні ситуації в діяльності юриста пов’язані не лише із з’ясуванням суті конкретної справи, але і з впливом на людей. Метою психологічного впливу насамперед є виховання чи перевиховання особистості, стимулювання її до такої поведінки що небуде перечити закону, мотивування будь-якої особи до відкритості і щирості при дачі показань і т. п.                                                                                         

Виділяють декілька методів психологічного впливу, що застосовують як юристи-практики, в розмові з правопорушником, потерпілим чи свідком, так і юристи-теоретики врозмові з студентами чи способі доведення нової правової концепції.                     

Першим та намою думку найважливішим є метод переконання як спосіб словесного впливу на співрозмовника, котрий включає в себе систему доведень, побудованих на законах логіки. Хоч цей мето є складним але в свою чергу він є і дієвим. Даний метод ґрунтується на усвідомленому прийнятті людиною висловлюваних юристом ідей, на їх аналізі та вірній оцінці. При цьому висновок може бути зроблений як самостійно, так і слідом за тим, хто переконує. Процес переконання вимагає певного часу і використання ораторського мистецтва.

Механізм переконання спрямований безпосередньо на мислення людей, їхні знання і досвід. Використовуючи цей механізм, можна викликати у правопорушника не лише розуміння ситуації і висунутих доведень, а й готовності діяти у відповідності з цим розумінням.

Практика показує, що переконання як метод психологічного впливу доцільно використовувати при індивідуальному спілкуванні з людиною

Це пов’язано насамперед з тим, що для переконання дуже важлива уваги на обговорюваному предметі. Але це не є основним правилом, тому що юристові інколи доводиться працювати з групою осіб застосовуючи саме метод переконання.

  Другим але не менш важливим методом психологічного впливу на особу можна назвати метод передачі(приховування) інформації. Спеціаліст юридичної психології Ю. Чуфаровський під передачею інформації розуміє цілеспрямовану передача певних відомостей про факти, події, знання в процесі спілкування з людиною. Заздалегідь підготовлена і вірно подана інформація дає позитивний результат. Звичайно,інформація, яка передається юристом повинна мати об’єктивні джерела: офіційні документи (протоколи оглядів і обшуків, характеристики і т. п. ) і висновки спеціалістів. Лише за цієї умови, отримавши інформацію, винний може переглянути свою позицію і дати правдиві свідчення.                             Приховування інформації від особи чи то осіб з боку юриста переслідує дещо інші цілі. У цьому разі, володіючи даними, котрі викривають реальну сторону справи, не використовуються до певного моменту. Тим самим осіби може виникнути ілюзія про те, що співрозмовник не обізнаний про суть і деталі юридичної справи. Як результат — людина без необхідності відкривається, стає уразливою для передачі в потрібний

1 2 3 4 5 6 7