Юридичний аналіз складу злочину Доведення до банкрутства

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА” 

Вступ

У курсовій роботі на тему “Юридичний аналіз складу злочину “Доведення до банкрутства” розглядаються питання з процедури банкрутства та доведення до банкрутства, згідно чинного законодавства України, та наслідки банкрутства. В першому розділі розкривається питання про поняття банкрутства підприємства з точки зору українського законодавства, розкриваються нормативно-правові аспекти банкрутства, проводиться порівняльна характеристика чинного законодавства та законодавчих актів, що вже втратили юридичну силу, а також досвід зарубіжних країн.

Другий розділ присвячений питанням щодо аналізу складу злочину ”Доведення до банкрутства” в якому детально проаналізую об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону .

Третій розділ курсової роботи містить матеріал щодо призначення покарання за злочин, також порівняльну характеристику щодо злочинів передбачених ст. 218( фіктивне банкрутство), 219( доведення до банкрутства) та 220(приховування стійкої фінансової неспроможності).

Актуальність обраної мною теми випливає з того, що до недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси доведення до банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств.

1. 1 Зарубіжний досвід

Незважаючи на широке використання в науковому обігу кримінально-правових і кримінологічних термінів "фіктивне банкрутство" та "доведення до банкрутства", відповідних загальноприйнятих понять у світі ще не вироблено. Це обмежує можливості конструктивного діалогу з метою удосконалення, уніфікації та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, як це визначено Законом України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18 березня 2004 р

Однак, з іншого боку, складність самого явища – кримінального банкрутства, динамічна зміна кримінальної практики в економічній сфері, значні розходження, поєднані з плюралізмом дослідницьких підходів у різних країнах, обумовлених методологією та національними особливостями, не дозволяють розраховувати на остаточне вирішення цього завдання в принципі. Це пов’язано не з недосконалістю механізмів наукового пізнання чи неефективною організацією наукового спілкування, а з природою самої проблеми. Механізм кримінально-правового захисту майнових прав та інтересів в економічній сфері у світі формувався протягом століть. Тому й норми про банкрутство відіграють у названому механізмі особливу роль. Окрім виконання головного завдання – захищати права і законні інтереси кредиторів та інвесторів, сьогодні ці норми захищають інтереси інвесторів господарських організацій, їх працівників, а також економічні інтереси суспільства.

1. 2 Історія встановлення кримінальної відповідальності за злочин “Доведення до банкрутства”

Одна з причин, що перешкоджає розкривати такі злочини, як доведення до банкрутства в більшості випадків полягає в нерозумінні співвідношення цивільного та кримінального права при розслідуванні цих злочинів. Слід також взяти до уваги те, що за планової соціалістичної економіки потреби в кримінальному переслідуванні зловживань, пов’язаних з банкрутством, не існувало, і відповідальність кримінальним законодавством не передбачалася. Крім того, на відміну від законодавства держав, що мають досвід боротьби з такими видами злочинів, у нас склад цих злочинів сконструйований таким чином, що на перше місце виноситься матеріальна форма: злочин вчинений, якщо завдано "великої матеріальної шкоди державі чи кредитору". Але матеріальну форму доцільно застосовувати для злочинів, де наслідки видно відразу. У випадках кримінальних банкрутств наслідки виявляються через декілька років

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні