Юрисдикційні форми захисту авторських прав

право  України в схемах і дефініціях. – Харків 2003.

5 Президія Вищого Господарського Суду України. Рекомендації  10.06.2004 N 04-5/1107

6 Цивільне право України: навчальний посібник. Під редакцією В. І. Борисової, І. В.

7 Цивільне процесуальне право України: підручник. За редакцією професора В. В. Комарова. «Право» Харків: 1999 р.

8 Фрицький О. Ф. Конституційне Право України . – К.: Юрінком Інтер, 2006

9 http://www.telekritika.ua/news/print/9547

10 http://www.uacrr.kiev.ua/ukr/u_yur_sp/u_yur_sp.htm#j1

11 Кримінальний процес України в схемах і таблицях В. В. Вапнярчук Харків

12 Цивільний процесуальний кодекс України із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2007 р.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні