Загальна характеристика давньослов'янської міфології

та об'єктів природи (Дніпра, Вітру, Сонця), щоб врятувати свого чоловіка, щоб відновити його договірний зв'язок із природою, який Ігор розірвав тим, що не врахував природні знамення. У “Слові...” зустрічаємо знайому з прадавньої міфології паралель життя та смерті. 


Рекомендована та використана література 

  1. Історія філософії України: Підручник /М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. - К.: Либідь, 1994. - 4І6с.
  2. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій; Навч. посібн. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 543с.
  3. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. - К.: Наук. думка, 1996. - 287с.
  4. Розвиток філософської думки в Україні: Курс лекцій /Підготував Ю.М.Вільчинський. - К.: ВІПОЛ, 1994. - 272с.
  5. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К.: Наук.думка, 1985. – І68с.
  6. Философская мысль в Киеве: Ист.-фил. очерк. - К.: Наук.думка, 1982. - 357с.
  7. Славянская мифология //Мифы народов мира: В 2 т. - М., 1992. – Т.2. - С.450 - 456.
  8. Голіченко Т.С. Слов'янська міфологія та антична культура. - К.: Наук. думка, 1994. - 92с.
  9. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. - Львів: Світ. - 1992. - 176с. 

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні