Загальні питання права інтелектуальної власності в республіці Білорусь

ПЛАН 

1 Міжнародно-правові основи авторського права

2 Міжнародно-правова охорона суміжних прав

3 Міжнародно-правова охорона промислової власності

Список використаних джерел

 

1. Міжнародно-правові основи авторського права

У міжнародному частому праві об'єкти авторського і патентного права об'єднані загальною назвою "Інтелектуальна власність". Згідно Стокгольмської конвенції від 14 липня 1967 р. , інтелектуальна власність - це:

- літературні, художні і наукові твори;

- виконавська діяльність органів, звукозапис, радіо і телепередачі;

- винаходи

- наукові відкриття;

- промислові зразки;

- товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення

- інші об'єкти інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях.

Таким чином, інтелектуальна власність включає об'єкти авторського права, суміжних прав і промислової власності Загальним для них є те, що усі вони відносяться до результатів творчої діяльності.

До прав на інтелектуальну власність застосовується право країни, де проситься зашита цих прав.

Створення міжнародної системи охорони авторських прав відноситься до кінця XIX століття. У 1886 році була підписана конвенція Берну про охорону літературних і художніх творів (надалі - конвенція Берну). (Білорусь приєдналася до конвенції Берну в редакції Паризького акту 1971 року. )

Конвенція Берну неодноразово переглядалася на конференціях в 1896, 1908, 1914, 1928 роках. У післявоєнний період це мало місце на конференціях в Брюсселі (1948 р. ), Стокгольмі (1967 р. ) і Парижі (1971 р

).

Країни, що підписали конвенцію Берну, утворили союз Берну для oxpaны прав авторів на їх літературні і художні твори

У конвенції Берну бере участь велике число держав (понад 150 країн).

Адміністративні функції союзу Берну виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).

Відповідно до ст. 5 конвенції Берну автори - громадяни якої-небудь країни союзу Берну користуються в інших країнах Союзу відносно своїх творів, як опублікованих, так і неопублікованих, правами, які "надаються нині законами цих країн своїм громадянам". Така ж охорона надається авторам - громадянам держав, що не беруть участь в конвенції Берну, відносно творів, опублікованих ними уперше в одній з країн Союзу або одночасно в країні, що не входить в Союз, і в країні Союзу.

По конвенції Берну в редакції 1971 р. правова охорона надається громадянам країн союзу Берну і в тих випадках, коли їх твір був уперше опублікований поза територією країн Союзу.

Згідно конвенції Берну, термін охорони авторського права складає увесь час за життя автора і 50 років потім eго смерті. Але якщо за законом країни Союзу, в якій пред'являється вимога про охорону, термін є тривалішим, то застосовується встановлений в цій країні термін. В цьому випадку він не може бути тривалішим, ніж термін дії авторського права, який встановлений в країні, де твір був уперше опублікований.

По конвенції Берну об'єм прав визначається за законом країни, де пред'являється вимога про охорону. Суб'єктові охорони

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні