Загальні відомості про сертифікацію в Україні

Загальні відомості про сертифікацію в Україні

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики - національний орган України з сертифікації.

 Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (ст. 14) на Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики покладено створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації.

Держстандарт України:

·  визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації в Україні;

·  затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, з зазначенням нормативних документів, на відповідність яких проводиться сертифікація;

·   здійснює контроль за додержанням правил сертифікації та за сертифікованою продукцією і інформує заявлені організації та громадкість з результатами сертифікації.

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики та призначені ним органи з сертифікації законодавчо вповноважені виконувати роботи з обов'язкової сертифікації.

Україна приєдналась до міжнародних систем сертифікації:

* Системи міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) з випробувань електрообладнання на відповідність стандартам безпеки;

* Системи сертифікації компонентів електронної техніки МЕК.

В Україні діє державна система сертифікації продукції УкрСЕПРО, роботи в якій визначають 149 органи з сертифікації продукції (робіт, послуг) та 811 випробувальні лабораторії (центри).  

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики подає послуги з сертифікації в Системі УкрСЕПРО:

·   проводить акредитацію органів їз сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), веде їх Реєстр;

·   готує і атестує аудиторів, веде їх Реєстр;

·   виконує реєстрацію сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання), веде їх Реєстр;

·   веде Реєстр сертифікатів підприємств, отримавших сертифікат на систему якості;

·   веде Реєстр атестатів виробництва, виданих підприємствам;

·   забезпечує створення організаційно - методичної бази сертифікації та випробувань;

·   організує розробку правил сертифікації однорідної продукції (робіт, послуг).

Головним інститутом в системі Державного Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики по розробці науково - методичних та організаційних засад сертифікації продукції, послуг, систем якості є Український науково - дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ). УкрНДІССІ здійснює інформаційне забезпечення підприємств і організацій з питань сертифікації.

Адреса: 03150; Київ - 150, вул. Горького, 174.

Телефон: (38 044) 268 8461

Факс: (38 044) 226 2970

Е- mail: dssu@naifs. net

 Державна система сертифікації УкрСЕПРО

Законодавчу базу державної системи сертифікації складають:

* Декрет Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 11. 06. 97р

№ 333/97 - ВР;

* Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 11. 06. 97 р. № 333/97-ВР;

* Закон України «Про захист прав споживачів » від 12. 05. 91 р. №1024-XII - ВВР;

* Відповідно до Указу Президента України від 22. 01. 2000 року № 89/2000 «Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємства » та доручення Кабінетом Міністрів України від 26. 01. 2000 року розроблені: Проект Закону України «Про підтвердження відповідності », «Про акредитацію органів з оцінки відповідності ».

Організаційну основу системи сертифікації УкрСЕПРО становлять державні стандарти України:

ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;

ДСТУ 3411-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

ДСТУ 3412-96.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні