Загальні відомості з латинської мови

— життєписи святих, проповіді і т. д.,- орієнтовані на широкі народні маси. Якщо мова літургії застигає, кристалізується, то мова проповідей повинна була бути максимально гнучкою і пристосовуватися до мови прихожан, що мала різне діалектне забарвлення в кожному місті і кожному селі. Це чудово розуміли «батьки церкви»; так, Ієронім писав про латинь, що вона regionibus cotidie mutatur et tempore — «постійно міняється залежно від місця і часу». Так, щоб бути зрозумілими народним масам, автори проповідей і текстів, розрахованих на широкого читача або слухача, вимушені були все більш віддалятися не тільки від далеких моделей класичної латині.

І нарешті, значне місце в «християнській літературі» займають описи паломників ченців до святих місць, що дають найбільш благодатний матеріал для дослідника, оскільки автори їх часто — з простолюддя, з дуже незначною освітою. У їх творах, не дивлячись на прагнення авторів слідувати літературній нормі, удосталь зустрічаються розмовні елементи. До того ж всі описи паломництв складалися в Середньовіччя, відокремлене вже декількома сторіччями від епохи панування класичної норми. Особливою популярністю у дослідників народної латині користується «Silviae vel potius Aetheriae Peregrinatio ad loca sancta» («Мандрування до святих місць Сільвії, або вірніше Ете-рії»), пам'ятник, званий також «Itinerarium Egeriae» («Опис подорожі Егерії»), що датується імовірно V століттям і шляховий щоденник іспанської черниці, що зробила паломництво до Єрусалиму і інших «святих місць» Палестини і Сходу, що є.

 

Список використаної літератури:

1. Анисова Т.Б., Репина Т.А. Введение в римскую мифологию. – М., Высшая школа, 1982 – 343с.

2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. - М., 1976. - 1096 с.

3 Жулан С.Т., Куварова Е.К. Латинский язык для студентов-юристов: Учеб. Пособие. - 2-е изд., перераб. И доп. - К.: МАУП, 2000. - 264 с.: ил. -Библиогр.: с. 259.

4. Корж Н.Г., Шведов С.А. Латинська мова. – К., Абрис, 1995 – 287с.

5. Литвинов В. Латинсько-український словник. -К., 1998. - 712 с.

6. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для студентів-юристів. - К., 1995. -255 с.

7. Ставнюк В.В. Юридична латина. Основи граматики; вибрані юридичні терміни, формули; сентенції. -К., 1997. - 152 с.

8. Сафроняк О.В., Чернюх Б.В. Латинський буквар. – Львів, Світ, 1995 – 118с.

9. Федорова Э.В. Латинские надписи. – Издательство московского университета, 1976 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні