Загальний порядок прийняття на роботу

про стан здоров’я та інші документи. Отже, при прийнятті на роботу працівник зобов’язаний пред’явити трудової книжку. Без трудової книжки можливе прийняття на роботу лише за сумісництвом. Крім того, як передбачено у п. 1. 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29. 07. 1993 р. № 58 (далі — Інструкція), особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Звільнені з місця відбування кримінального покарання зобов’язані пред’явити довідку про звільнення. Документ про освіту, про присвоєння відповідної кваліфікації обов’язково подається, якщо це необхідно для допуску до відповідної роботи. В інших випадках подання цього документа не обов’язкове, але його подання може стати вагомим аргументом на користь доцільності прийняття такого працівника на роботу. У передбачених законодавством випадках працівник при прийнятті на роботу зобов’язаний подати також довідку про стан здоров’я (оскільки відповідно до ч. 6 ст. 24 КЗпП забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я) та інші документи (наприклад, військовий квиток, як це передбачено у п. 1. 4 Інструкції)
Крім того, згідно зі ст. 13 Закону України «Про державну службу» особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої — сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої і другої категорій, повинна подати також відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу» від 11. 08. 1995 р. № 641 вказані відомості подаються у вигляді декларації. При цьому особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, подають декларації за місцем майбутньої служби разом із заявою про прийняття на роботу або про участь у конкурсі. Слід мати на увазі, що у ст. 25 КЗпП встановлена заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи, а саме: відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Висновок

Стаття 22 КЗпПУ закріплює правові гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Гарантії для працівників містяться і у змісті поняття «обґрунтована відмова» в прийнятті на роботу. Роботодавець може відмовити в прийнятті на роботу лише у таких випадках: відсутність вакантних місць; недостатність або відсутність належної кваліфікації у працівника, який поступає на роботу; обмеження, встановлені законодавством щодо прийому на роботу (вік, важкі та шкідливі умови праці (неповнолітні, жінки), заборона в судовому порядку обіймати певні посади, робота близьких родичів (крім педагогічної, медичної діяльності тощо), стан здоров’я тощо); обмеження за медичними показниками (коли за станом здоров’я працівник не може виконувати певну роботу). У всіх інших випадках відмова вважатиметься порушенням законодавства.

Частина порушень законодавства скоюється під час процедури укладення трудового договору й оформлення на роботу. Порядок укладення трудового

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні