Заслужений лікар України Шаталюк Борис Прокопович

Заслужений лікар України Шаталюк Борис Прокопович

Борис Прокопович народився 4 травня 1937 ро­ці в с. Ворониця, що на Вінниччині, в багатодітній селянській сім'ї. Після закінчення Воронивецької се­редньої школи в 1955 році молодий Борис вирішив здійснити свої заповітні юнацькі мрії і стати ліка­рем. Успішно склавши іспити, він стає студентом Вінницького медичного інституту.

Ще на III курсі відчув потяг до хірургії, а неза­баром став старостою хірургічного гуртка. Під час навчання Борис Прокопович виконував експеримен­тальні операції, відвідував ургентні чергування, ви­прошував у чергових хірургів хоча би накласти шов чи пов'язку, а пізніше під наглядом хірурга В. П. Островського брав участь у виконанні поширених опе­рацій. Медичний інститут закінчив з відзнакою. З 1961 року працює хірургом у Деражнянській район­ній лікарні Хмельницької області. Тут пройшов чу­дову школу колишнього в'язня-хірурга фашистських концтаборів Леоніда Миколайовича Щуровського, який вчив "не страхатися найважчого діагнозу в хірургії, а мати мужність йти на осмислений ризик в ім'я людського життя". Молодого, здібного хірурга помітив головний лікар Хмельницької обласної лі­карні Микола Петрович Чорнобривий (торакальний хірург, учень М. М. Амосова) і 1964 року Б. П. Шата-люка переводять на посаду ординатора торакально­го відділення обласної лікарні. Торакальна хірургія тільки зароджувалась в області і Борис Прокопович поринув в її обійми. В серпні-грудні 1964 року нав­чається торакальній хірургії в клініках М. М. Амосо­ва, О. А. Авілової, проводить перші операції на леге­нях, пізніше вчиться у професорів Ф. Углова, В. Стручкова, В. Савельева.

"Торакальна хірургія, - згадує Борис Прокопо­вич, — була для мене в той період одним з важких розділів, але вона була новою, перспективною, і бу­ло дуже цікаво працювати. Цілодобово перебував у відділенні біля тяжких хворих, у вільні хвилини — книги і книги"

Разом зі своїм учителем М. П. Чорнобривим (ни­ні професор) Борис Прокопович бере активну участь у становленні торакальної хірургії та анестезіології на Хмельниччині, впроваджує операції на стравохо­ді, легенях, виконує науково-дослідницьку роботу.

Вже тоді, в умовах дільничної лікарні (с. Базалія), успішно прооперував хворого з пораненням серця. В 1966-1967 роках разом з М. П. Чернобривим ним ви­конані перші в області операції на серці з приводу стенозу мітрального клапана.

Все це дало поштовх для накопичення матеріалу і написання кандидатської дисертації, яку успішно за­хистив 1972 року, вже маючи на той час біля 10 науко­вих праць. Того ж року став хірургом вищої категорії.

Наприкінці 1972 року Б. П. Шаталюка, як здібно­го і перспективного хірурга, призначають головним лікарем Кам'янець-Подільської міської лікарні, де на той час працювали знані хірурги - Заслужені лікарі України К. С. Веліканов, М. Н. Комісаров, Е. О. Ківільша. Скоро вони визнали молодого торакального хі­рурга, який крім великої адміністративної роботи, став оперувати на стравоході та бронхолегеневій си­стемі. Велику увагу головний лікар приділяє зміц­ненню матеріальної бази лікарні, оснащенню її су­часним медичним устаткуванням. На базі Кам'я­нець-Подільської міської лікарні стали проводитись республіканські, обласні науково-практичні конфе­ренції, впроваджувались нові методи лікування то-ракальних хворих. "У Кам'янецькій лікарні, — згадує Борис Прокопич, — я практично і духовно змужнів, збагатився, став досвідченим, підтримував і вчив кожного хірурга, який цілком віддавався своїм не­спокійним обов'язкам".

У 1975 році, як зрілого керівника, Б. П. Шаталю­ка призначають завідувачем Хмельницького облас­ного відділу охорони здоров'я. Робота обласного масштабу захопила повністю молодого організатора охорони здоров'я, але він продовжує працювати в то­ракальному відділенні обласної лікарні, вдоскона­люючи свою майстерність.

З його ініціативи створюється перший в Україні

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні