Засоби транспортування в цехах підприємства

Основним завданням організації і функціонування транспортного господарства на підприємстві є своєчасне і безперебійне обслуговування виробництва транспортними засобами по переміщенню вантажів в ході виробничого процесу.

Види транспорту

По своєму призначенню транспортні засоби можуть бути підрозділені на внутрішній, міжцеховий і зовнішній транспорт.

Зовнішній транспорт забезпечує зв'язок підприємства, його матеріально-технічних складів, складів готової продукції з підприємствами-постачальниками, контрагентами, станціями залізничного, водного і повітряного транспорту.

Міжцеховий транспорт виконує функції сполучної ланки між цехами підприємства, його складами, службами і іншими виробничими об'єктами.

Внутрішньоцеховий транспорт переміщає вантажі в цеху в ході виробничого процесу, здійснюючи рух сировини, матеріалів і комплектуючих деталей і вузлів не лише від складу до робочих місць, але і між робітниками місцями, а також контрольними постами.

На підприємствах знаходять застосування, різні види транспортних засобів, починаючи із залізничного, автомобільного, підйомно-транспортного і кінчаючи конвеєрами різноманітного виду, типу і призначення.

Структура транспортного господарства залежить від багатьох чинників, основними з яких є наступні : об'єм внутрішньозаводських і зовнішніх перевезень, тип виробництва, маса і габарити продукції, що виготовляється, рівень кооперованих зв'язків. Ці чинники впливають на склад підрозділів служби транспортного господарства підприємства. Якщо, наприклад, в ході виробництва виникає необхідність частого використання як позавиробничий транспорт залізничних або автомобільних засобів, то слід окремо сформувати відповідні цехи, крім того, доцільно створити цехи або ділянки безрейкового транспорту і електротранспорту з відповідною ремонтною базою, технічним обслуговуванням і заправкою.

До транспортних засобів безперервної дії відносяться конвеєри, які знайшли широке поширення на підприємствах, що відносяться до масового і великосерійного виробництва

Транспортне господарство підпорядковане головному інженерові, і окрім вищеназваних цехів в нього входять диспетчерське бюро і група обліку.

Вантажообіг і вантажопотік

У організаційному відношенні робота транспортного господарства будується на використанні таких понять, як вантажообіг і вантажопотік.

Вантажообіг є загальною кількістю вантажів, переміщуваних на території заводу, цехи, складу в одиницю часу протягом облікового періоду. Вантажообіг складається з окремих вантажних потоків. Вантажним потоком називається кількість вантажів, що транспортуються в одиницю часу між двома суміжними пунктами.

Величина вантажних потоків залежить від організаційно-виробничого типу виробництва і може бути розрахована в умовах постійної номенклатури і обсягів виробництва аналітичним методом на основі норм витрати матеріалів і величини виробничої програми. У умовах швидко і номенклатури, що часто змінюється, і обсягу виробництва можна застосувати метод спеціального обстеження і накопичення статистичної інформації про вантажопотоки з наступною їх обробкою або шляхом вибору типового представника переміщуваних вантажів і розрахунку на його основі показника вантажопотоку. Зрештою, який би з названих методів не був застосований, дані про вантажопотік і вантажообіг повинні служити для визначення необхідної кількості транспортних засобів і досягнення їх постійного завантаження. Про раціональність функціонування транспортного господарства можна судити на основі рівномірного вантажообігу. Цій же меті служать шахова таблиця вантажообігу і схема вантажопотоків.

Шахова таблиця вантажообігу будується в розрізі окремих цехів, складів, а потім робиться звідна таблиця по підприємству в цілому на основі даних про масу вантажів, що поступила, і вивезеною з урахуванням відходів, втрат, псування і так

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні