Засоби зв'язку з клієнтами. Рекламні кампанії

 РЕФЕРАТ

на тему:

Засоби зв'язку з клієнтами. Рекламні кампанії.
Для розробки плану рекламної кампанії необхідно:

— виявити цільовий ринок (сегмент ринку), вибраний салоном для активної діяльності;

— визначити проблеми, які спонукають провести рекламну кам­панію і встановити ЇЇ мету;

— визначити витрати на проведення рекламної кампанії;

— з'ясувати, яку інформацію необхідно донести до потенційних клієнтів;

— визначити, які засоби зв'язку із потенційними або існуючими клієнтами можна використати;

— обрати ефективну рекламу;

—  правильно організувати рекламну діяльність перукарського салону.

 Мета рекламної кампанії:

1. Інформування потенційних клієнтів про відкриття нового са­лону і пропонованих послуг;

2.    Стимулювання попиту, заохочення додаткової кількості клієнтів на випадок падіння рівня попиту на конкретні види послуг;

3. Розширення пропонованого асортименту послуг;

4.    Введення послуг, у процесі надання яких застосовуються новітні технології чи матеріали;

5. Засвоєння нових форм обслуговування клієнтів;

6. Поява нових конкурентів, діяльність яких призведе до скоро­чення кількості клієнтів перукарні;

7.   Стимулювання попиту в умовах різких перепадів його рівня на послуги протягом року та у випадках прояву сезонного попиту;

8. Удосконалення чи зміна іміджу перукарні.

Визначення витрат на проведення рекламної кампанії. При формуванні бюджету рекламної кампанії, необхідно враховувати такі фактори;

— рівень перукарського салону, його категорію: салон-люкс, салон-перукарня, перукарня;

— прибуток, який планується отримати;

— максимально наявні фінансові засоби для реклами салону;

— місце знаходження салону;

— потенційні клієнти;

— специфіку послуг, їх конкурентноздатність і «щільність» кон­курентного середовища;

— стадію життєвого циклу салону, тобто відкриття нового сало­ну чи реклама вже існуючого;

— передбачену ефективність тих чи інших рекламних заходів. Види реклами

За характером впливу реклама може бути:

1. Інформаційною, тобто звертаючись до потенційного клієнта, аргументовано інформує, переконує його, викладаючи докази у різних формах;

2.    Іміджевою,  коли в рекламному повідомлені міститься інформація, що формулює уявлення про престиж салону, якість пропонованих ним послуг. Повинна здійснити емоційно психо­логічний вплив, сприяти створенню позитивного ставлення клієн­тів до салону;

3. Конкурентноздатною, яка містить інформацію про переваги наданих послуг порівняно з конкурентами;

4. Порівняльною, у якій порівнюються послуги одного чи декіль­кох салонів такого ж класу за однією чи декількома характерис­тиками;

5.   Стимулюючою — це коли реклама приваблює клієнта додат­ковими стимулами.

І. Засоби зв'язку з потенційними клієнтами

1.   Зовнішня реклама — це один з ефективних видів рекламу­вання послуг перукарні, який включає:

— вивіски, що одночасно є атрибутом фірми і елементом рекла­ми, частиною її іміджу;

—  оформлення фасаду, який повинен відповідати загальному стилю перукарні і створювати гарний настрій у клієнтів;

—  «банери» у безпосередній близькості від розміщення перу­карні чи на ній.

2. Поліграфічна реклама — це рекламні матеріали, які викону­ються у таких формах;

— візитної картки салону із зображенням фірменної символіки;

— календарі;

— листівки для поштової реклами.

3. Пряма поштова реклама — рекламні матеріали, які переси­лають безпосередньо потенційному клієнту.

4. Реклама у засобах масової інформації:

-   в друкованих виданнях:  (центральні чи місцеві газети, журнали);

— телевізійна;

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні