Збір на обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

особою центру зайнятості копії таких документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність без створення юридичної особи);

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, у якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, подають до центру зайнятості заяву за встановленою формою та завірені відповідальною особою центру зайнятості копії таких документів:

- документа, що підтверджує роботу особи в країні, де він перебуває та, що він не застрахований в системі соціального страхування цієї країни на випадок безробіття;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Інших обов'язкових платежів.

На підставі вище вказаних документів, проводяться відповідні записи в журналах обліку, а одержані від платників заява та копії документів підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер. Після реєстрації, платникові страхових внесків видається повідомлення, в якому проставляється реєстраційний номер.

У разі реорганізації або зміни місцезнаходження (місця проживання) роботодавець зобов'язаний у 10-ти денний термін з моменту настання цієї зміни подати до відповідного центру зайнятості заяву про перереєстрацію (зняття з обліку). Якщо вищевказані зміни відбулися в межах територіального обслуговування центру зайнятості, то реєстраційний номер платника страхових внесків не змінюється.

Якщо платник страхових внесків за новим місцезнаходженням (місцем проживання) буде знаходитись за межами території обслуговування центру зайнятості, то він зобов'язаний у 15-ти денний строк після подання заяви про зняття з обліку провести повні розрахунки щодо сплати страхових внесків до Фонду на день реорганізації і знятися з обліку. За новою адресою платник повинен зареєструватись у порядку і строки, передбачені цією Інструкцією.

Працівниками центру зайнятості у 10-ти денний строк після отримання заяви про зняття з обліку здійснюється документальна перевірка правильності розрахунків роботодавця, за результатами якої складається акт у двох примірниках

Якщо роботодавець має недоїмку зі сплати страхових внесків, то йому нараховується пеня, штраф відповідно до чинного законодавства. У 15-ти денний строк проводяться повні розрахунки із сплати недоїмки, пені, штрафу на підставі акта.

Після повного проведення розрахунків із сплати страхових внесків до Фонду роботодавець знімається з обліку, його справа закривається і до центру зайнятості за новим місцем реєстрації не передається. Його реєстраційний номер у подальшому не використовується. Платежі роботодавця, що знявся з обліку, враховуються в базі даних до кінця поточного року. Справа роботодавця зберігається протягом трьох років. Центру зайнятості за новим місцем реєстрації роботодавця надсилається повідомлення про здійснення остаточних розрахунків та зняття з обліку.

У разі прийняття в установленому законодавством порядку рішення про скасування державної реєстрації роботодавця у зв'язку з його ліквідацією (заява (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи рішення господарського суду), роботодавець зобов'язаний у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення про ліквідацію подати до центру зайнятості вищевказані документи та заяву про зняття з обліку) із зазначенням його правонаступника (якщо він визначений).

Отримавши зазначені документи, центри зайнятості у 15-ти денний строк

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні