Злочини проти громадського порядку та моральності

План

1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності 

2. Злочини проти громадського порядку.  

2. 1. Групове порушення громадського порядку.  

2. 2. Масові заворушення.  

2. 3. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському.  

порядку.  

3. Злочини проти моральності 

3. 1. Наруга над могилою. .  

3. 2. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або.  

культури.  

3. 3. Жорстоке поводження з тваринами.  


1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності

Суспільна небезпека діянь, що розглядаються у цьому розділі, полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу запо¬діяння істотної шкоди громадському порядку і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих відносин і є родовим об'єктом зазначених злочинів.

Громадський порядок — це сукупність суспільних відносин, що забезпечують спокійні умови життя людей у різних сферах суспіль¬но корисної діяльності, відпочинку, побуту і нормальної діяльності підприємств, організацій, установ у цій сфері. Суспільна мораль¬ність — це погляди, уявлення і правила, що визначають поведінку, духовні та моральні якості, необхідні людині в суспільстві, та відпо¬відні правила, що визначають умови нормального громадського жит¬тя людей

Тому злочини проти громадського порядку та моральності мож¬на визначити як умисні суспільно небезпечні посягання на громад¬ський порядок у різних сферах забезпечення життєдіяльності людей і моральні основи життя суспільства, взяті під охорону законом про кримінальну відповідальність. Виходячи з безпосередніх об'єктів ці злочини можуть бути поділені на два види: 1) злочини проти гро¬мадського порядку (групове порушення громадського порядку — ст. 293, масові заворушення — ст. 294, заклики до вчинення дій, щозагрожують громадському порядку, — ст. 295, хуліганство — ст. 296); 2) злочини проти суспільної моральності (наруга над моги¬лою — ст. 297, нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури — ст. 298, жорстоке поводження з тваринами — ст. 299, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, — ст. 300, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів — ст. 301, створення або утримання місць розпусти і звідництво — ст. 302, проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією — ст. 303, втягнення неповнолітніх у злочинну діяль¬ність — ст. 304).

У свою чергу, злочини проти суспільної моральності можна по¬ділити на три види: 1) посягання на основні моральні принципи і цінності у сфері духовного і культурного життя суспільства (стат¬ті 297, 298, 299 і 300); 2) посягання на основні принципи мораль¬ності у сфері статевих відносин (статті 301, 302 і 303); 3) посягання на основні принципи моральності у сфері морального і фізичного розвитку неповнолітніх (ч. 2 ст. 299, частини 2 і 3 ст. 300, части¬ни 2 і З ст. 301, ч. З ст. 302, ч. З ст. 303, ст. 304 ).  

2. Злочини проти громадського порядку

2. 1. Групове порушення громадського порядку

Групове порушення громадського порядку (ст. 293). Стат¬тя 293 цей злочин визначає як

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні