Злочинність та її основні характеристики. Причини злочинності. Причини й умови конкретного злочину

План

1. Поняття злочинності.

2. Стан і тенденції злочинності в Україні.

3. Поняття причин і умов злочинності.

4. Класифікація причин і умов злочинності.

5. Поняття причин і умов скоєння конкретного злочину, їх співвідношення з причинами і умовами злочинності.

6. Причини й умови злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст. ).


1. Поняття злочинності

Злочинність — історично перехідне, змінне, соціально-правове явище, що являє собою сукупність усіх скоєних в державі злочинів за певний період часу.

Деякі кримінологи стверджують, що злочинність імманентна (вічна), притаманна будь-якому людському суспільству. Є точка зору, що на певному історичному етапі розвитку суспільства злочинів не було і прийде час, коли злочинів у суспільстві не буде (при цьому не виключається існування окремих ексцесів). Вбачається, що остання точка зору на злочинність як історичне явище є більш точною

Якщо мова йде про викорінення причин і умов, які породжують, сприяють скоєнню злочинів (одна із задач кримінології), то в майбутньому можна досягти такого рівня, стану суспільного розвитку, коли такі суспільне небезпечні діяння, які визнаються як злочини, членами суспільства не будуть вчинюватись.

Тому, говорячи про злочинність як історичне явище, необхідно визнати, що воно виникло на певному етапі розвитку суспільства, а отже, може на відповідному етапі зникнути (якщо зникнуть причини і умови, які породжують це явище).

Змінність цього явища полягає в тому, що на різних етапах розвитку суспільства певні діяння визнавалися або як суспільне небезпечні, або як суспільне корисні.

Природа злочинності соціальна. Злочини вчиняються членами суспільства і спрямовані проти встановлених в суспільстві порядків та відносин. Причинами і умовами злочинності виступають економічні, соціально-психологічні, організаційно-управлінські та інші процеси і явища, що носять соціальний характер, об'єктивний. Тому, якщо не змінити соціальних умов, які породжують злочинність, немає перспектив впливати на злочинність.

Злочинність має правову характеристику. Коло суспільне небезпечних діянь, що складають злочинність, визначаються кримінальним законодавством. Тому включення або виключення з нього нових діянь впливає на всі показники злочинності.

Злочинність — це сукупність злочинів, вчинених на певній території протягом певного часу, тому групи злочинів знаходяться у статистично вимірюваних і прогнозованих взаємозв'язках і взаємодіях.

Загальні закономірності розвитку суспільства поширюються і на злочинність як соціальне явище. Разом з тим злочинності притаманний елемент стихійності, стійкості.

2. Стан і тенденції злочинності в Україні

В якісному та кількісному співвідношенні сукупність злочинів, що утворюють злочинність, характеризується трьома основними показниками: станом (рівнем), структурою і динамікою, а також додатковими показниками — розміром і характером заподіяної шкоди.

Стан злочинності вимірюється абсолютною кількістю скоєних злочинів і винних осіб, а також у коефіцієнтах або індексах злочинності (кількість скоєних злочинів і осіб, що їх вчинили на 1 тис. , 10 тис. , 100 тис. населення). Абсолютна кількість злочинів визначається кількістю злочинів, за якими прийнято вирок, плюс злочинів, за

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні