Зміст логістики підприємства. Підприємство як логістична система

Зміст логістики підприємства. Підприємство як логістична система

Логістика — досить нове для нас поняття: бібліографія ще не виділяє її як самостійний науковий напрям на підприємствах Ук­раїни, які тільки починають приділяти їй увагу, а вітчизняні літератур­ні джерела, присвячені цій проблемі, можна перерахувати по пальцях.

Закордонні автори публікацій з логістики підкреслюють її самостійний, у тому числі й від маркетингу, характер. У нашій країні поки що немає єдності думок стосовно цього напряму знань, і логістика не розглядається як автономна наука.

«Відновлення прав» логістики в Україні — справа часу, адже питання ефективності виробничо-розподільчих відносин дуже актуальні не тільки у сучасних кризових умовах, а й у майбутньому.

Слово «логістика» (від грец. logistike — майстерність підраховувати, міркувати) бере свої витоки ще з часів Римської імперії, коли існували спеціальні службовці «логісти» або «логістики», які займалися розподілом продуктів харчування. Наукою ж логістика стала завдяки військовій справі. Так, візантійський імператор

Здебільшого логістика розглядається крізь призму досягнення стратегічних цілей фірми та оптимізації її основних оператив­них процесів, наприклад, транспортування і зберігання вантажів.

У зв’язку з цим завдання логістики, можна розподілити на три групи:

1.  Глобальні.

2.  Загальні.

3.  Локальні.

Головним глобальним завданням логістики є зростання прибутку фірм за рахунок досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки та одержання переваг перед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забезпечували б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов’язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідальності матеріальних та інформаційних потоків, контролювання матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями руху товарів, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та пакування, визначення обсягів виробництва, транспортування і складування, розбіжностей між потребами та можливими закупівлями і виробництвом.

До загальних завдань логістики відносять:

1.  Створення інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків

2.  Контроль за рухом матеріальних потоків.

3.  Визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів.

4.  Розробка засобів управління руху товарів.

5.  Прогнозування обсягів виробництва перевезень, складування.

6.  Вияв безбалансовості між потребами і можливостями закупівлі і виробництва.

7.  Прогнозування попиту на товари, що виробляються чи переміщуються в рамках логістичної системи.

8.  Розподіл транспортних засобів.

9.  Організація передпродажного і післяпродажного обслуговування споживачів.

Прикладом локального завдання логістики є оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання та транспортування вантажів.

Відсутність тісного зв’язку концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї. Проте, у нинішній ринковій ситуації такий підхід до випуску продукції здатний викликати комерційний провал. Безперечно, орієнтація на мінімізацію витрат залишається в силі, але лише за

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні