Значення автоматизації в організації виробничого процесу

ПЛАН

1. Вступ

 2. Історія автоматизації

3. Значення автоматизації

3. 1 Механізація виробництва

3. 2 Комп’ютеризація у виробництві

3. 3 Впровадження автоматизації

4. Висновки

5. Список використаної літератури

6. Додаток


ВСТУП.

     Ще із стародавніх часів людина пристосовувалася до умов навколишнього середовища, сприймав її таку як є і намагався підстроїти під себе. Він вже тоді прагнув полегшити свою працю шляхом вживання різних предметів і вже потім механізмів. З розвитком людства і відповідно науково технічного прогресу з'явилися досконалі системи автоматизованого управління, які в даний час застосовуються  скрізь. Особливо добре цей процес можна поспостерігати на прикладі промисловості нашої країни. Тут передбачаються роботи із створення закінчених систем машин, приладів і високо ефективних технологічних процесів, що дозволяють комплексно механізувати і автоматизувати весь процес від надходження сировини до відвантаження готової продукції, включаючи транспортування, зберігання, вантаження – вивантаження і доставку споживачу.

         Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва.

         Автоматизація промислових виробництв неоднакова

Вона дає найбільший ефект в виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно працемісткими технологічними процесами.

         Автоматизація виробничих процесів зв’язана з випусканням ряду автоматичних пристроїв. В масовому виробництві ці пристрої спеціалізовані. В серійному виробництві доводиться користуватися універсальними автоматичними пристроями, що потребують перенастройки або переналагодження, що викликає більшу витрату невиробничого часу.

         Тому в послідні роки більша увага надається “гнучкості” автоматичного обладнання, досягненої шляхом широкого використання принципів агрегатування і програмного управління, що веде за собою поступове ускладнення конструкції.

2. Історія автоматизації.

Автоматизація – це діяльність, направлена на часткове або повне виключення людини з трудового процесу шляхом передачі його функцій в спеціально створену машину (автомат). З другого боку автоматизація – це науково-технічна дисципліна, розробляючи методи, засоби, і прийоми такої діяльності. Автомат – цей пристрій, який виконує певну послідовність операцій в режимі автоматичного управління. Одним з перших автоматів з'явився автомат, створений механіком Героном в II столітті до нашої ери в Греції. Герон створив механізм, в якому механічні фігури розігрували дію з автоматичним відкриттям і закриттям завіси і зміною декорацій. В середині XIII століття починають створюватися годинникові механізми – перші механізми програмного типу. Годинник одержував завдання по проведенню ряду певних дій, пов'язаних з переміщенням стрілок і подачею певних сигналів. В кінці XIII століття в майстернях механіка Кулібіна був так само створений ряд механізмів, у тому числі і годинник, що знаходиться на зберіганні в Ермітажі. Багато цікавих винаходів було зроблено механіками Ползуновим і братами Черепановимі. Зокрема, в 1765году, Ползуновим була розроблена система автоматичного регулювання рівня рідини в барабані парового казана. Через 20 років Уатт на своїй паровій машині сконструював регулятор підтримки частоти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні