Зовнішні ефекти

План

  1. Зовнішні ефекти.
  2. Наслідки негативних зовнішніх ефектів.
  3. Наслідки позитивних зовнішніх ефектів.
  4. Інструменти усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів.

2. Зовнішні ефекти мають місце у тих випадках, коли на економічний стан суб’єктів здійснюється позитивний або негативний вплив у результаті дій інших економічних суб’єктів (без сплати за позитивний вплив або компенсаційної шкоди). Внаслідок такого впливу власні витрати та вигоди (які відображаються у витратах і доходах відповідних виробників та споживачів) відрізняються від суспільних витрат і вигод (тих, що виникають у суспільстві в цілому).   

Негативні зовнішні ефекти - коли діяльність однієї сторони спричинює витрати іншої (завод виливає стічні води в ріку, в якій рибалки ловлять рибу. Що більше стічних вод буде вилито, то менше зловлять рибалки).

Позитивні зовнішні ефекти – коли діяльність однієї сторони дає прибуток для іншої (власник будинку перефарбовує його і водночас розбиває красивий квітник. Всі сусіди виграють від такої діяльності, хоча рішення прикрасити будинок і територію навколо нього, напевне, не приймалось із урахуванням вигоди для сусідів. Хобі одного з мешканців міста - розводити квіти. Це сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого встановлені неподалік. )

Зовнішні ефекти можуть виникати в результаті виробництва або споживання якоїсь продукції і здійснювати позитивний чи негативний вплив на виробничу діяльність або споживання третіх осіб.

Характерними для зовнішніх ефектів є:

Граничні приватні витрати (ГПВт), граничні зовнішні витрати (ГЗВт) і граничні суспільні витрати (ГСВт) – це додаткові, відповідно, приватні, зовнішні та суспільні витрати, обумовлені виробництвом кожної додаткової одиниці даного блага.

При негативному зовнішньому ефекті ГПВт менші від ГСВт на величину ГЗВт:    ГСВт = ГЗВт + ГПВт.

Гранична приватна вигода (ГПВ), гранична зовнішня вигода (ГЗВ) та гранична суспільна вигода (ГСВ) - це додаткові, відповідно, приватні, зовнішні та суспільні вигоди, які виникають при збільшенні виробництва та споживання даного продукту ще на одну одиницю.

При позитивних зовнішніх ефектах ситуація протилежна: суспільна вигода виробництва або споживання блага (ГСВ) більша його індивідуальної вигоди (ГПВ) на величину (ГЗВ):                                    ГСВ = ГПВ + ГЗВ.

Таким чином, у випадках виникнення екстерналій (зовнішніх ефектів) вплив одних суб’єктів на інші виходить за межі взаємовигідних добровільних ринкових відносин і не може регулюватися механізмом цін.

3. Оскільки зовнішні фактори не відображаються в ринкових цінах, вони можуть стати причиною економічної неефективності.

Пригадаймо приклад про завод, який виливає стічні води в річку. Якщо припустити, що фірма має виробничу функцію з фіксованими пропорціями використовуваних виробничих ресурсів, то об’єм стоків можна скоротити лише за рахунок зниження обсягів виробництва.

Чи є ефективне виробництво в галузі при наявності екстерналій?

Ефективний обсяг в галузі досягається тоді, коли граничний доход від додаткової одиниці продукції дорівнює граничним суспільним витратам.  

Зовнішні впливи призводять до неефективності як у ДП, так і в КП. Нам відомо, що фірми вступають в конкурентну галузь промисловості, якщо ціна перевищує середні витрати виробництва, і виходять з галузі, якщо ціна нижча середніх витрат. За тривалої

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні