Звіт про проходження товарознавчо-комерційної практики на Фірмі Акорд-С

Зміст

Вступ

І. Загальна характеристика фірми „Акорд -С”

1. 1  загальні положення;

1. 2  предмет, функції та цілі діяльності„Акорд -С”;

1. 3  організаційно-управлінська структура  базової організації;

1. 4 майно, фонди, прибуток організації;

ІІ. Автоматизація діяльності підприємства „Акорд-С”

ІІІ. Облік оплати праці

ІV. Аналіз фінансової звітності

V. Технологія виробництва, способи маркування і пакування товарів, їх принципи зберігання

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Товарознавча практика для студента посідає визначальне місце у формуванні його як кваліфікованого, здатного приймати самостійні управлінські рішення, натренованого майбутнього працівника. Мета практики – набуття теоретичних знань, закріпленими у вищому навчальному закладі, практичними навичками Основні завдання практики наступні:

  • Ознайомитися з історією підприємства, його організаційною і виробничою структурою, основними збутовими технологічними процесами, якісними препаратами продукції;
  • Вивчити склад підрозділів, що відносяться до товарознавчих та комерційних служб;
  • Закріпити та поглибити теоретичні знання, отриманні в період навчання, засвоїти початкові практичні навички товарознавчої та комерційної діяльності через вивчення досвіду роботи підприємства;
  • Вивчити технологію виробництва, методи перевірки якості, способи маркування і пакування товарів, їх принцип зберігання і транспортування;
  • Оволодіти методами товарознавчої діяльності, ознайомитись зі здійсненням товарної політики, організацією просування товарів;
  • Розуміти виконані розрахунки, складені документи тощо;
  • Виробити уміння самостійного вирішення окремих питань за профілем майбутньої спеціальності;
  • Зібрати, узагальнити і систематизувати матеріали, необхідні для написання курсових робіт у відповідності з індивідуальним завданням.

Базою  товарознавчої практики є товариство з обмеженою відповідальністю фірма „Акорд-С” 

 І. Загальна характеристика фірми „Акорд -С” 

1. 1 Загальні положення 

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма „Акорд -С”, в подальшому Товариство, створено згідно Установчого договору від 04. 01. 2000р. у відповідності з законами України „Про господарське товариство”, „Про підприємництво”, „Про власність”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Учасниками Товариства в подальшому є громадяни України:

Рязанов Станіслав Анатолійович (паспорт серії СР №134612, виданий 17. 10

1996 року Рівненським МУ УМВС України, приписаний: м. Рівне, вул. Дубенська, 13/6).

Пугач Віктор Тихонович (паспорт серії СР №349050, виданий 10. 02. 1998 року Рівненським МУ УМВС України, приписаний: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 3/21).

Рязанов  Андрій Станіславович (паспорт серії СР №224560, виданий 11. 06. 1997 року МУ УМВС України, приписаний: м. Рівне, вул. С. Крушельницької, 75/65).

Товариство є юридичною особою, має права та обов’язки і здійснює свою діяльність згідно дійсного статуту, установчого договору та чинного законодавства. Товариство має розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатки та штампи зі своєю назвою (фірмовим знаком), а також інші реквізити, і проводить свою діяльність на засадах самофінансування і самоокупності. У всіх випадках, що не передбаченні чинним статутом та Установчим договором, Товариство керується рішеннями зборів Учасників та вимогами чинного законодавства.

Товариство за своїми зобов’язаннями відповідає всім закріпленим

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні