Звіт з практики АТ «Українська пожежно-страхова компанія»

План 

Вступ

1. Загальна характеристина АТ «Українська пожежно-страхова компанія»

   2. Склад, рух та використання ресурсів підприємства

    2. 1. Аналіз руху основних засобів

    2. 2 Аналіз стану основних засобів

    2. 3. Аналіз руху трудових ресурсів

    2. 4 Аналіз продуктивності праці

    2. 5. Аналіз складу фонду оплати праці

    2. 6. Аналіз середньої заробітної плати

    2. 7. Аналіз використання виробничих запасів

     Висновки

    Список використаноїлітератури

 

Вступ

Основними завданнями практики є:

- скласти техніко-економічну характеристику підприємства;

- вивчити особливості організації, змісту і методики аналізу на підприємстві;

- познайомитись з джерелами інформації для аналізу – оперативною, бухгалтерською, статистичною звітністю, плановими і нормативними даними по всіх питаннях і суб’єктах аналізу, що розглядаються;

- дати критичну оцінку практиці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи підприємства, установи;

- розробити конкретні пропозиції щодо покращення організації, змісту і методики аналізу на об’єкті виробничої практики з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.

 АТ «Українська пожежно-страхова компанія» створено в 1992 році і на сьогодні є однією з провідних страхових компаній України. Високий рівень страхових резервів УТ «Українська пожежно-страхова компанія» забезпечує своєчасність та повноту страхових виплат, а отже, і належний рівень страхового захисту.

 Компанія надає послуги по страхування, а також супутні послуги більше ніж 100 тисячам суб′єктам підприємницької діяльності, укладено близько 1 мільйона договорів страхування з громадянами України.

 На 01 січня 2007 р. Статутний фонд становить 20 мільйнонів гривень, валюта балансу – 144410,80 тис. гривень

В2006 році обсяг наданих страхових послуг склав 222208. 10 тис. грн. Сума сформованих страхових резервів – 81248. 70 тис. грн. По результатах роботи за дев′ять місяців 2007 року валюта балансу склала 191464. 3 тис. грн, сума сформованих страхових резервів – 117031. 50 тис. грн.

 Місцезнаходження: м. Рівне, вул. . Соборна, 181.

 АТ «Українська пожежно-страхова компанія» - це:

-         стабільна в організаційному та фінансовому плані установа;

-         більше 250 філій і представництв по всій території України;

-         3000 кваліфікованих співробітників;

-         наявність ліцензій на всі види страхування;

-         багаторічні взаємини з провідними українськими та зарубіжними перестраховиками, що дозволяє на 100% гарантувати виплати по страхових випадках.

1. Загальна характеристина АТ «Українська пожежно-страхова компанія» 

Характеристика діяльності підприємства згідно зі Статутом .

 Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та цим Статутом.

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування та здійснення фінансової діяльності, пов′язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні