Звіт з практики АТ «Українська пожежно-страхова компанія»

(стандарти) бухгалтерського обліку.Інструкція „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22 із чинними змінами і доповненнями.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 із чинними змінами і доповненнями.Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 №141 зі змінами і доповненнями.Аналіз банківської діяльності: Підручник/За ред. А.М. Герасимовича. -К: КНЕУ, 2003.-599 c.Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч.посіб. -К.: Знання, 2006.-463 c. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово - господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2004.-180 c.

10. Економічний аналіз: Навч. посіб./За ред. Ф.Ф. Бутинця. -Житомир: Рута, 2003.-680 c.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні