Звітність про виконання бюджету

План

1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів. 3

2. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету. 6

3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. 8

4. Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету. 10


1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів.

Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного чи місцевого бюджетів, готують і подають відповідним органам місячну, квартальну і річну звітність. Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного бюджету, подають звітність розпоряднику коштів вищого ступеня і органам казначейства. Розпорядники коштів, які фінансуються із місцевого бюджету, подають звітність розпоряднику коштів вищого ступеня і фінансовому управлінню чи відділу.

А) Місячна звітність. Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного та (або) місцевих бюджетів, щомісяця складають форму № 2 мбд “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”, в якій вказані: коди відомчої, функціональної і економічної класифікації; асигнування на звітний період; лімітовані асигнування звітного періоду; залишок бюджетних коштів на початок року; надійшло асигнувань за звітний період; касові видатки; залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду.

Установи, що отримують асигнування із загального фонду бюджету в іноземній валюті, щомісяця складають форму № 2-валюта “Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України”.

Установи і організації, що утримуються за рахунок Державного та (або) місцевого бюджетів, щомісяця складають звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду за загальною формою, але окремо за кожним видом коштів спеціального фонду:

Ф. № 4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”;

Ф

№ 4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”;

Ф. № 4-3 “Звіт про депозитні суми”;

Ф. № 4-4 “Звіт про рух інших власних надходжень”;

Ф. № 4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів”;

Ф. № 4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”.

У зазначених формах вказуються: затверджено кошторисом; залишок коштів на початок року; надійшло коштів за звітний період; касові видатки; залишок коштів на кінець звітного періоду.

Установи та організації, що утримуються за рахунок Державного та (або) місцевого бюджету, щомісяця складають звіт по формі № 7м “Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ”. Кредиторську заборгованість показують у розрізі кодів економічної класифікації видатків на початок року і кінець звітного періоду, у т. ч. прострочену заборгованість. Простроченою вважається заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. У випадках, коли строк оплати не встановлено, заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня виписки рахунка.  

Місячні звіти підписуються керівником і головним бухгалтером міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо. Головні розпорядники коштів подають місячні звіти ДКУ, фінансовим управлінням і відділам до 8 числа місяця, наступного за звітним. Термін подання звітності розпорядниками коштів 2 і 3 ступенів встановлюється таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.

Б) Квартальна звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного та (або) місцевих бюджетів. До форм квартальної звітності розпорядників коштів відносять:

Ф. № 1 “Баланс”;

Ф. № 2 “Звіт про виконання кошторису доходів і

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні