Зв'язки з громадськістю в структурі маркетингу - світова практика

План

Практика зв'язків з громадськістю в країнах світу.  

Регулювання діяльності щодо зв'язків з громадськістю.

США: правовий контроль сфери зв'язків з громадськістю.

США: саморегулювання у сфері зв'язків з громадськістю.

Висновки.  

Література.  


  Ефективні зв'язки з громадськістю сприяють маркетинговій діяльності бізнес-організацій, підтримуючи доброзичливу прихильність багатьох груп людей: службовців, клієнтів, акціонерів, конкурентів, представників державних органів тощо. В даній статті зв'язки з громадськістю розглядаються як засіб підтримки маркетингу в діяльності компаній різних країн світу; окреслюються напрямки, за якими відбувається контроль їх діяльності: спроби законодавців, урядовців і суддів регулювати зв'язки з громадськістю та зусилля самої галузі із регулювання; також досліджуються окремі ситуації, які потребують спеціального регулювання. Оскільки у вітчизняній літературі перелічені питання майже не розглядаються, автор вважає за доцільне ознайомити читачів зі світовою практикою для подальшого врахування Ті в маркетинговій діяльності українських компаній.

Спорідненість між зв'язками з громадськістю і маркетингом завжди була певною мірою невиразною і дискусійною. Спеціалісти-практики і наукові працівники і надалі продовжують обговорювати питання: де ж усе-таки має проходити розмежувальна лінія між двома дисциплінами. Проте увага багатьох бізнесменів привернута не до того, який особливий набір інструментів має відношення до зв'язків з громадськістю або маркетингу, а передусім — чи є вони ефективними для досягнення цілей компаній. Безперечно, менеджери компаній у різних країнах світу погоджуються з тим, що створення і збереження прихильності, особливо споживачів, є важливим, розглядаючи при цьому зв'язки з громадськістю як засіб підтримання їхніх маркетингових зусиль. Для маркетологів-професіоналів першорядний інтерес полягає, звичайно, в розвитку продажу і збільшення частки ринку, тому діяльність щодо зв'язків з громадськістю спрямовується на підтримку розуміння і доброзичливості, а отже цінується до тих пір, поки сприяє досягненню таких цілей.

З 80-х років минулого століття почав поширюватися термін "marketing-public relations (МРК)" (в перекладі з англійської - "маркетинг-зв'язки з громадськістю") [І]

Цей термін з'явився у США для того, щоб роботу зв'язків з громадськістю, що має відношення до підтримки маркетингової діяльності, виділяти в окрему сферу. У такому контексті вирішальна роль зв'язків з громадськістю — проводити бізнес і маркетингові програми "через лабіринт важкої для розуміння, мінливої і переконливої громадської думки, результатом якої може стати публічна критика. . . навіть відмова від товару або реклами. . . і можливе виживання бізнесу" [2]. Сьогодні зв'язки з громадськістю стали невід'ємною функцією для бізнес-організацій різних розмірів і типів, вітчизняних і міжнародних, важливою для виживання і зростання.

Існує тенденція у маркетинговій літературі вважати зв'язки з громадськістю своєрідним "продуктом", який організація купує або не купує. Насправді ж послуги зв'язків з громадськістю є неоднорідним продуктом, бо містять в собі різні завдання і функції, які можуть бути об'єднані в різноманітні особливі комплекси цієї сфери. Тому при вивченні покупок у сфері зв'язків з громадськістю необхідно розглядати продуктові варіації на зразок того, як вивчаємо організаційні фактори при аналізі купівельної поведінки.

Впродовж минулого століття проходила довготривала дискусія щодо точного тлумачення поняття "зв'язки з громадськістю". Найпростіша форма їх визначення — "консультативна діяльність, яка має відношення до управління репутацією або іміджем" [З]. Мета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні