Авторське право та суміжні права

План

Об’єкти авторського права і суміжних прав.
Суб’єкти авторського права і суміжних прав.
Особисті немайнові і майнові авторські та суміжні права.
Захист авторського права та суміжних прав.

 
1.             -   Відповідно до ст. 8 Закону України „Про авторське право і суміжні
права” від 23. 12. 1993 р. об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва.
-                     Твір науки, літератури і мистецтва визнається об’єктом авторського
права, якщо він відповідає двом умовам:
1)    має творчий характер (є новим та оригінальним, результатом особистої творчої діяльності людини, яка створила твір; не вважається об’єктом авторського права запозичення твору іншої особи);
2)    має об’єктивну форму вираження (твір повинен міститися у певному джерелі, придатному для сприйняття, наприклад, викладений письмово, виголошений усно, записаний за допомогою електронно-цифрових знаків тощо; не вважаються об’єктами правової охорони авторського права будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, якщо вони не мають зовнішньої форми виразу).
-        Відповідно до ст

433 ЦК України об’єктами авторського права є
результати інтелектуальної, творчої діяльності, які належать до трьох груп:
1)    літературні та художні твори;
2)    комп’ютерні програми;
3)    компіляції  даних  (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є  результатом  інтелектуальної діяльності.
 
-        До  літературних та художніх творів належать:     
     письмові твори (романи, поеми, статті та ін. );
     усні твори (лекції, промови, проповіді та ін. );
     сценічні твори (драматичні,      музично-драматичні     твори,     пантоміми, хореографічні, ін. );
     музичні твори (з текстом або без тексту);
     аудіовізуальні твори;
     твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
     фотографічні твори;
     твори ужиткового мистецтва (декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо);
     ілюстрації, карти,  плани,  ескізи  і  пластичні  твори,   що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
     похідні твори (переклади, адаптації,    аранжування    та   інші   переробки літературних або художніх творів);
     збірники творів,  якщо вони за добором або упорядкуванням  їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
-        Твори  є  об'єктами  авторського   права   без   виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.
-        Твори, які не є об'єктами авторського права:
     1) акти   органів   державної   влади  та  органів  місцевого самоврядування (закони,  укази,  постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;
     2) державні  символи  України,  грошові знаки,  емблеми тощо, затверджені органами державної влади;
     3) повідомлення про новини  дня  або  інші  факти,  що  мають характер звичайної прес-інформації;
     4) інші твори, встановлені законом (твори народної творчості (фольклор), розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники тощо).
 
-                     Відповідно до ст. 449 ЦК України об’єктами суміжних прав є:
     а) виконання;
     б) фонограми;
     в) відеограми;
     г) програми (передачі) організацій мовлення.
 
         -        Правовій охороні підлягають усі твори літератури, науки та мистецтва, а також об’єкти суміжних прав незалежно від їх призначення, змісту, цінності, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також способу чи форми їх вираження.
 
2.       -        Відповідно до ст. 435 ЦК України первинним  суб'єктом 

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні