Бібліотечне обслуговування з дозвіллєво-любительською метою

План

  1. Обслуговування користувачів бібліотек з особливими потребами.
  2. Форми обслуговування читачів-інвалідів в бібліотеках
  3. Інформаційна діяльність бібліотек по обслуговуванню читачів-інвалідів.

Список використаної літератури

 

  1. Обслуговування користувачів бібліотек з особливими потребами.

Бібліотеки, як установи, що виконують соціальну функцію, беруть активну участь в допомозі людям з обмеженими можливостями здоров'я.

Сучасна бібліотека все частіше виступає як центр соціальних комунікацій, працюючи в тісному контакті з громадськими організаціями, соціальними установами, обслуговуючи різні категорії населення.

Можна визначити ряд основних проблем, допомога у вирішенні яких здатна надати бібліотека: - Правовий захист; - Організація спілкування та дозвілля; - Соціалізація в суспільне життя та ін. - Творчий розвиток дітей; - Інтеграція молодої людини у суспільстві (профорієнтація, заняття спортом) та ін. - Соціальні потреби літніх і інвалідів та ін.

Очевидно, будь-яка форма інвалідності, так чи інакше, звужує можливості користування бібліотекою, але ступінь такого обмеження буває різною.

Серед осіб з фізичними чи розумовими вадами в спеціалізованому обслуговуванні потребують у першу чергу ті читачі, які не можуть користуватися звичайними книгами. Відчувають істотні ускладнення при користуванні публічними бібліотеками, потребують обслуговування на дому (паралізовані, лежачі хворі) або вимагають підходу, коригуючого психофізіологічні можливості, що полегшує встановлення контакту і процесу спілкування.

Таким чином, під бібліотечним обслуговуванням інвалідів розуміється діяльність системи бібліотек, спрямована на повне задоволення різних потреб аномальних дітей та інвалідів-дорослих у книгах та інших джерелах інформації.

Бібліотеки взяли на себе функцію своєрідних координаційних центрів, зв'язувальної ланки між різноманітними службами і людьми з особливими потребами

Вивчення інтересів користувачів засвідчує, що людей з особливими потребами найбільше цікавить інформація соціального змісту, з питань законодавства, освіти, медицини, працевлаштування.

 Бібліотека повинна ставити перед собою певні цілі при роботі з людьми з обмеженими можливостями здоров'я: - забезпечити рівний доступ до користування бібліотекою всім групам користувачів; - Розширити доступ до різних видів інформації; - Задовольнити читацькі потреби з усіх галузей знань; - Сприяти освітньому процесу із застосуванням інформаційних технологій та ін.

Крім отримання інформації більшість інвалідів по зору, особливо літні, відчувають необхідність у міжособистісному спілкуванні. Вкрай важливо при обслуговуванні забезпечити їм максимальний психологічний комфорт і до кожного знайти індивідуальний підхід. Для цього необхідно використовувати різні форми бібліотечного обслуговування даної категорії користувачів.

Необхідною умовою створення та ефективної діяльності системи бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами - координація бібліотек різних типів. Вона повинна здійснюватися на всіх рівнях, охоплювати різні напрямки бібліотечної роботи, створювати більш широкі можливості для задоволення запитів читачів. Все більшого значення набуває в цьому сенсі міжнародне співробітництво, вивчення і застосування досвіду зарубіжних бібліотек, які накопичили значний досвід роботи з групами населення, які обмежені в користуванні бібліотеками. Якісний рівень обслуговування таких читачів, який відповідає світовим стандартам, можливий тільки за умови створення сучасної матеріально-технічної бази. Співробітники публічних бібліотек повинні мати спеціальну освіту і бути достатньою мірою компетентними в питаннях формування фондів, індивідуальної роботи з користувачами з фізичними вадами - як дорослими, так і дітьми, і т. п.

Співробітники публічних бібліотек традиційно приділяють велику увагу обслуговуванню людей з обмеженими можливостями здоров'я. Сучасні бібліотеки є для багатьох інвалідів центрами інформації, освіти, реабілітації та дозвілля. Саме в бібліотечних стінах вони можуть просто відпочити, знайти своє коло спілкування, цікаво і з користю провести

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні