Біохімічний склад плазми крові людини. Білки плазми крові та їх клініко-біохімічна характеристика. Значення електрофоретичних досліджень білків сироватки в клініці

Концентрація білків в плазмі здорової людини становить від 65 до 85 г/л. Основна частина загального білка плазми крові (біля 90 %) припадає на альбуміни, глобуліни і фібриноген.

 Більша частина білків плазми крові синтезується в печінці — альбуміни, α1, α2 - і частина ß-глобулінів, фібриноген, деякі фактори системи згортання крові. Частина ß - і γ-глобулінів синтезуються в клітинах імунної системи. У плазмі крові за рахунок фібриногену білка більше, ніж у сироватці, на 2—4 г/л.

До складу загального білка плазми крові входить багато фракцій білків, кількість яких може коливатися від 5 до 100 в залежності від методу фракціонування.

Альбуміни — це найбільш гомогенна фракція білків, що синтезуються в печінці. Приблизно 40 % альбумінів знаходиться в плазмі, а 60 % — в міжклітинній рідині. Основні функції альбумінів — підтримання колоїдно-осмотичного (онкотичного) тиску, а також участь в транспорті багатьох ендогенних і екзогенних речовин (вільних жирних кислот, білірубіну, стероїдних гормонів, іонів магнію, кальцію, антибіотиків, серцевих глюкозидів, барбітуратів, ацетилсаліцилової кислоти).

Глобуліни сироватки крові представлені чотирма фракціями (α1, α2, β і γ), кожна з яких не є однорідною і містить декілька білків, що відрізняються за своїми функціями.

В склад α1-глобулінів в нормі входять два білки, що мають найбільше клінічне значення:

 1. α1-антитрипсин, що є інгібітором протеаз (трипсину, хімотрипсину, каллікреїну, плазміну);
 2. α1-глікопротеїд, що бере участь в транспорті прогестерону і тестостерону

До складу α2-глобулінів входять:

 1. α2-макроглобулін — інгібітор протеаз (трипсину, хімотрипсину, каллікреїну, плазміну), синтезується поза печінкою;
 2. Гаптоглобін — білок, що зв'язує і транспортує вільний гемоглобін в клітини ретикулоендотеліальної системи;
 3. Церулоплазмін — транспортує мідь, володіє оксидазною активністю і окиснює двохвалентне залізо в трьохвалентне, що забезпечує його транспорт трансферином;
 4. Апопротеїни А, В и С, що входять в склад ліпопротеїнів.

Фракція β-глобулінів також містить декілька білків:

 1. Трансферин — білок, що бере участь в транспорті трьохвалентного заліза;
 2. Гемопексин — транспортує вільний гем і порфірин, зв'язує хромопротеїни (гемоглобін, міоглобін, каталазу) і доставляє їх в клітини ретикулоендотеліальної системи;
 3. Ліпопротеїни;
 4. Частина імуноглобулінів;
 5. Деякі білкові компоненти комплементу.

γ-глобуліни — це імуноглобуліни, яким властива функція антитіл, що виробляються в організмі у відповідь на поступлення різних речовин, що володіють антигенною активністю; сучасні методи дозволяють виділити декілька класів імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM, IgD и IgE).

Для оцінки вмісту загального білка в сироватці (плазмі) крові користуються поняттями: нормопротеїнемія (нормальний вміст загального білка), гіпопротеїнемія (знижена концентрація загального білка) та гіперпротеїнемія (його підвищений вміст).

У нормі альбуміно-глобулінове співвідношення (коефі­цієнт А/Г) становить 1,2-2,0

Клініко-біохімічний аналіз плазми або сироватки крові звичайно починається з визначення вмісту загального білка і білкових фракцій, що має велике значення для діагностики багатьох патологічних станів, які супроводжуються синдромом гіпер-, гіпо- і парапротеїнемії.  

Зміна вмісту загального білка в сироватці крові відбувається при зменшенні процесів синтезу білка, порушенні водного балансу, посиленому розпаді і втраті білка організмом.

Для оцінки вмісту загального білка в сироватці (плазмі) крові користуються поняттями: нормопротеїнемія (нормальний вміст загального білка), гіпопротеїнемія (знижена концентрація загального білка) та гіперпротеїнемія (його підвищений вміст).

Зміни концентрації загального білка можуть мати як абсолютний, так і відносний характер. Останній спостерігається при зміні об'єму крові (плазми). Так, гідремія (навантаження водою, водне отруєння) призводить до відносної гіпопротеїнемії, дегідратація (зневоднення) — до відносної гіперпротеїнемії. Дегідратація може приховати абсолютну гіпопротеїнемію, оскільки при такому поєднанні значення концентрації білка в плазмі не завжди відрізняються від норми.

Для того, щоб відрізнити абсолютні зміни вмісту білка в плазмі від відносних, необхідно встановити об'єм плазми або ж визначити гематокрит. Орієнтовні дані можна одер­жати, підраховуючи кількість еритроцитів і вимірюючи рівень гемоглобіну.

Гіпопротеїнемія виникає переважно за рахунок зменшення кількості альбумінів і спостерігається при:

 • білковому голодуванні (низький вміст білка в харчовому раціоні, порушення діяльності травного каналу, звуження стравоходу тощо);
 • аліментарному розладі, спричиненому стравами з борошна (у дитячому віці);
 • значних втратах білка організмом (гострі та хронічні кровотечі, опіки, гастроентеропатії, крововиливи, значні ексудати, випоти в серозні порожни­ни, набряки, органічні захворювання нирок);
 • зниженні синтезу білка (тяжка білкова недостатність, хронічні захворювання печінки, агамма-глобулінемії, синдром порушеного всмоктування, ракова кахексія, тривалі запальні процеси, тяжкі тиреотоксикози).

Зменшення вмісту білка в сироват­ці крові може також статися внаслідок затримки води при серцевій декомпенсації, захворюваннях, які супроводжуються набряками або значними втратами білка із сечею. Крім того, гіпопротеїнемія спостерігається при перитоніті, перніціозній анемії, дерматиті.

Гіперпротеїнемія спостерігається при плазмоцитомі, хронічних запальних процесах (ревматоїдний артрит, дифузні хвороби сполучної тканини — колагенози, бронхоектази, цироз печінки), станах і хворобах, які супроводжуються дегідратацією (пронос, блювання, цукровий діабет).

У тяжких травмах збільшення вмісту загального білка в плазмі крові може відбуватися за рахунок втрати части­ни внутрішньосудинної рідини. При гострих інфекційних захворюваннях до гіперпротеїнемії призводить посилений синтез білків гострої фази, при хронічних — збільшення синтезу імуноглобулінів.

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні