Ділова українська мова 4

 1. Назву виду документа пишуть з великої літери посередині рядка, крапку не ставлять.
 2. Текст розпочинають з абзацу, дотримуючись у викладі такої структури: прохання (прошу надати, прошу зарахувати, прошу перевести, прошу звільнити тощо) і обґрунтування прохання (у зв'язку з, оскільки, за, для, через тощо).
 3. Додаток подають у складній заяві, оформлюють кількома способами: а) після тексту заяви з великої літери пишуть До заяви додаю і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка; б) після тексту пишуть До заяви додаються такі документи або Додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка.

До заяви додаю:

 1. Копію диплома про вищу освіту.
 2. Трудову книжку.

Додаток:

 1. Копія диплома про вищу освіту.
 2. Трудова книжка.
 3. Дату оформлюють цифровим або словесно-цифровим способом ліворуч без абзацного відступу.
 4. Підпис заявника без розшифрування – праворуч.

 

6. Прес-реліз.

Прес-реліз– це стисле повідомлення для преси про якусь важливу подію. Його можна використовувати під час розроблення та реалізації проекту для безперервного інформування як громадськості, так і засобів масової інформації. Прес-реліз – інформативний документ, що повідомляє яку-небудь новину. Особливості прес-релізу: він повинен бути лаконічним, ємним, логічним. Своєрідність прес-релізу на відміну від прямої реклами і тематичної статті полягає в тому, що це коротке повідомлення, яке містить у собі ту або іншу новину.

Умовно прес-релізи можна переділити на два види: стандартний і спеціальний.

Стандартний прес-реліз

Спеціальний прес-реліз

Реквізити прес-релізу:

 1. Дата подання.
 2. Назва виду документа.
 3. Назва установи, яка підготувала прес-реліз.
 4. Контактна особа, номер телефону та адреса отримання подальшої інформації.
 5. Заголовок.
 6. Текст, який містить відомості про зміст події, організаторів, місце, час, причини і значення події.

Вимоги до оформлення прес-релізу

Використовуйте білий папір високої якості формату А4 чи фірмовий бланк зі стандартними атрибутами (логотипом, назвою, адресою, телефонами), можна також розробити спеціальний бланк для прес-релізів

Заголовок прес-релізу оформлюють жирним шрифтом, великими літерами (кегль – 14), а через подвійний інтервал – текст (кегль – 12 ) – з інтервалом 1,5.

Документ друкують, дотримуючись берегів: лівий – 30 мм, правий – 15 мм, верхній – 15 мм, нижній – 30 мм, лише з одного боку аркуша. Якщо текст не вміщується на одній сторінці, внизу зазначають продовження далі.

Прес-реліз подають у ЗМІ та інформаційні агентства декількома способами: поштою, факсом, електронною поштою, приносять особисто.

Обов'язково телефонують до редакції, аби пересвідчитися в тому, що ваш матеріал надійшов.

Переймаючись долею прес-релізу, не будьте надто настирливими, відчувайте міру. Якщо ж ваша інформація з'явилася у пресі, обов'язково зателефонуйте в редакцію і чемно подякуйте: дружні відносини з журналістами – основа тісної співпраці та гарантія появи в ЗМІ інформації про вашу організацію.

 

7. Звіт.

Звіт – це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень за певний проміжок часу).

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти оформлюються на спеціально виготовлених друкарським способом бланках. Текстові звіти здебільшого виконуються довільно, але існують усталені вимоги до їх оформлення.

Реквізити:

 1. Назва виду документа.
 2. Заголовок (вказують установу, напрям діяльності, звітний період).
 3. Текст, який має такі частини: вступ (вказують коло завдань, які були поставлені перед установою (особою) за звітний період); основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновки (пропозиції, зауваження, плани на майбутнє).
 4. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.
 5. Дата.
 6. Печатка.

Звіт повинен мати композиційну чіткість, логічну послідовність у викладі, обґрунтованість висновків і пропозицій, стислість, точність формулювань. Текст звіту великий за обсягом звіт поділяють на частини, кожна з яких має свій заголовок.

Звіти про виконання одноразових завдань і доручень не затверджуються й адресуються керівникові, від якого отримано завдання. Печатка, штамп установи й підпис керівника мають бути лише у зовнішніх звітах.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні