Ділова українська мова 5

2. Дуже важливо ретельно обмірковувати початкову фразу листа, від якої може багато залежати, адже саме вона має переконати адресата у правомірності написання листа. Якщо цей лист-відповідь на запрошення, запит, то вже у першому реченні буде доречним ввічливо висловити вдячність.

Висловлюємо свою найщирішу вдячність за. . .

Щиро дякуємо Вам за лист з порадами та рекомендаціями щодо. . . .

Насамперед (передусім) дозвольте подякувати Вам за. . . .

Прийміть нашу щиру подяку за. . . .

3. Вибір завершальних речень є також дуже важливим і залежить насамперед від змісту листа. Так, можна повторити подяку, висловлену на початку, чи просто подякувати за допомогу, приділену увагу, оскільки слово “дякую” – найважливіше слово кожного вихованого і порядного комерсанта, підприємця, банкіра, кожної ділової людини:

Дозвольте ще раз подякувати Вам. . .

Висловлюємо ще раз вдячність. . .

Щиро вдячні за. . .

4. Не слід забувати про прощальну фразу. Найчастіше в листах уживаються такі форми:

З повагою.

З належною до Вас пошаною.

З повагою, вдячністю та побажанням успіхів.

5. Якщо ви бажаєте досягти успіху, обов’язково слід подбати про те, щоб лист був бездоганним у всіх відношеннях, адже навіть незначне недотримання правил призведе до спотворення його змісту, зміни тону.

Листи слід друкувати на гарно виконаних бланках, які є візитною карткою вашої установи. Подібні деталі сприяють створенню доброго враження про вас і вашу діяльність. Тому для виготовлення фірмових бланків варто використовувати лише високоякісний папір. Конверт за своїм дизайном має відповідати бланкові; за розміром його необхідно дібрати так, щоб не виникало потреби складати лист більше ніж вдвічі.

6. Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викладати свої міркування слід чітко, лаконічно по суті, тоді вся запропонована інформація буде доречною.

Дотримання правил етикету листування є свідченням вашої поваги до адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих стосунків між колегами, партнерами. Слід завжди пам’ятати золоте правило ведення ділової кореспонденції: ввічливість, коректність, аргументованість.

 

6
Оформлювання листа.

У діловому листуванні існує ряд загальноприйнятих правил оформлення ділового листа: 1. Службові листи пишуть на чистому бланку або ар­куші паперу лише з його лицевої сторони.

2. У міжнародній практиці писати довгі листи не прийнято, але якщо лист більше однієї сторін­ки, то в кінці аркуша треба поставити «Далі буде» («Contitued over»).

3. Кожна сторінка, крім першої, нумерується арабсь­кими цифрами. 4. Службові листи друкуються на машинці, комп’ютері, передаються факсом. Завширшки поля з лівого боку — не менше 2 см. Текст друкується через 1,5 чи 2 інтервали. Абзац із крайнього ряд­ка — 5 інтервалів, а звертання до адресата пишеть­ся без абзацу.

5. Вихідна інформація офіційного характеру не повинна містити будь-яких позначок, ініціалів машиністки, номерів телефонів тощо. Позначки при­пустимі тільки на 2-у чи 3-у примірнику листа, які залишаються.

 6. У тексті не допускаються виправлення, підчищення.

 7. Конверти мають бути відповідного розміру й ко­льору. Траурні конверти прийнято використовувати за призначенням.

8. Резолюції на всіх видах вхідної кореспонденції робляться олівцем або на окремих аркушах паперу та приколюються.

9. Лист складається текстом усередину. Найважливіші ділові листи бажано не перегинати, а надсилати у великих цупких конвертах. Менш офіційні можна складати, бажано не більше ніж удвічі.

10. Підписуються тільки офіційні привітання. Ві­тальні листівки надсилаються без офіційних під­писів.

11. На телеграфний запит відповідь необхідно дати протягом 3-х днів, на лист — протягом 1—2 днів. Якщо запит вимагає детального розгляду, то про­тягом 3-х днів слід повідомити, що лист прийня­то до відома, і дати остаточну відповідь протягом 30 днів

 

7. Різні типи листів.

Лист-повідомлення

Це такий службовий лист, у якому доводять до чийогось відома, повідомляють комусь певну інформацію.

Гарантійний лист

Це службовий лист, якого пишуть для підтвердження певних умов, зобов’язань.

Лист-запит

Це різновид комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну, попередню інформацію про фірму, банк тощо.

Лист-підтвердження

Це різновид службового листа, в якому засвідчуємо той чи той факт: підтверджуємо одержання листів, переказів, цінних паперів.

Супровідний лист

Це службовий лист, що додається до основного доку­мента та інформаційно супроводжує його

Лист-прохання

Лист-нагадування

Рекомендаційний лист

Лист-подяка

Лист-вибачення

Лист-вітання

 

8. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

Термін – це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності людини.

Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою термінологію. Виокремлюють такі основні групи термінологічної лексики: математичну, фізичну), мовознавчу, літературознавчу, філософську, фінансову, хімічну, біологічну, музичну, спортивну.

Серед системи термінів кожної галузі вирізняють дві складові – термінологію і терміносистему.

Термінологія – 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни; 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі.

 Галузеві термінології, тобто сукупність термінів конкретних галузей, називають терміносистемами, або термінологічними системами.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні