Фіксація інформації

Легко здогадатися, що текстуальний конспект в більшості випадків — допомога, використовувана тривалий час. Іноді, правда, такий конспект складається і як тимчасова допомога для прискореного опрацьовування творів. Хоча при створенні текстуального конспекту і потрібне певне уміння швидко і правильно вибирати основні цитати (уміння робити виписки), цей тип конспекту не є трудним, якщо оцінювати його по тій роботі, яка витрачається на написання його.

Істотний недолік текстуального конспекту в тому, що він не активізує різко увагу і пам'ять (якщо, звичайно, він наперед не був покликаний стати допомогою для порівняння різних точок зору). Цей недолік особливо може виявитися, якщо конспект складається на основі виписок, зроблених значно раніше.

Іноді текстуальний конспект при подальшій розробці його або навіть в процесі створення переходить у вільний конспект.

Вільний конспект поєднує виписки, цитати, іноді тези; частина його тексту може бути забезпечена планом.

Вільний конспект вимагає уміння самостійно чітко і стисло формулювати основні положення, для чого необхідні глибоке осмислення матеріалу, великий і активний запас слів. Саме складання цього виду конспекту чудово розвиває вказані вище якості.

Можна сказати, що вільний конспект, мабуть, найбільш повноцінний вид конспекту, якщо врахувати ту користь, яку витягують хоч би вже з самого процесу його складання. Він надзвичайно сприяє кращому засвоєнню матеріалу, не прив'язуючи читача до авторських формулювань. Тут читач на ділі демонструє своє уміння активно використовувати всі типи записів: плани, тези, виписки. Турбота тут одна — зрозуміти, осмислити, записати чітко, логічно.

Над вільним конспектом доводиться багато працювати — його не так-то легко скласти.

Тематичний конспект дає більш менш вичерпну відповідь (залежно від числа привернутих джерел і іншого матеріалу, скажімо, своїх же записів) на поставлене питання-тему. Тому він і одержав назву тематичного. Специфіка цього конспекту в тому, що, розробляючи певну тему по ряду джерел, він може не відображати скільки-небудь повно змісту кожного з використовуваних творів.  

Складання тематичного конспекту учить працювати над темою, всесторонньо обдумуючи її, аналізуючи різні точки зору на одне і те ж питання.

Таким чином, цей конспект полегшує роботу над темою за умови використання декількох джерел

Можна використовувати так званий оглядовий тематичний конспект. В цьому випадку складається тематичний огляд на певну тему, з використанням одного або частіше за декілька джерел.

До оглядового тематичного конспекту можна віднести і хронологічний конспект. Як говорить саму назву, весь запис підпорядкований хронологічній послідовності подій.

Хронологічний конспект, на відміну від оглядового, значно коротший.

Реферати

Слово «реферат» в перекладі з латинського буквально означає «хай він доповість».

Реферат при індивідуальній роботі з літературою є коротким «збагаченим»

запис ідей, що містяться в одному або декількох джерелах. Часто реферати готують для того, щоб передати ці ідеї аудиторії.

Реферат творчого працівника іноді пишеться на основі створених їм статей і книг. Особливе місце займають в цьому ряду автореферати для обговорення науковою громадськістю творів, зокрема дисертацій.

Іноді за базу створюваних праць вчений берет раніше захищені реферати.

Розглянемо окремий випадок реферату, призначеного для захисту його ідей перед аудиторією.

Такий реферат вимагає глибокого вивчення першоджерел, чіпкої пам'яті, уміння пов'язувати теоретичні положення з умовами сучасності, проводити глибокий аналіз, робити практичні висновки, нарешті, учить вести дискусії.

Для їх творчого ділового проведення треба мати свою власну тверду думку про певну тему, тобто потрібний не тільки добре знати матеріал, але і бути готовим зрозуміло передати його зміст.

При підготовці і захисті рефератів особливо важливо визначити чітке призначення роботи, встановити завдання самому собі. Якщо можна миритися з неясними місцями в конспекті, то в рефераті цього допускати не можна. У випадку якщо неясні місця все ж таки залишаються, то їх навмисно виносять на обговорення. Реферат часто — плід колективної творчості, тому що його ідеї зрештою нерідко формулюються не тільки автором, але і гострозорою аудиторією.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні