Фонд державного майна України - формування, повноваження, завдання

ПЛАН

Вступ

1. Історія створення фонду державного майна України

2. Основні завдання фонду державного майна України

3. Повноваження фонду державного майна України

Висновки

Список використаних джерел

 

ВСТУП

Фонд державного майна України (ФДМУ, Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує політику у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження, управління державного майна і корпоративних прав держави, а також регулює професійну оціночну діяльність в Україні.

Місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності економіки України. З метою її досягнення, Стратегія Фонду це прозоре і професійне розпорядження державним майном України.

Головне завдання Фонду — прозора приватизація державного майна в Україні.

Фондом державного майна України постійно здійснюється робота щодо удосконалення приватизаційного законодавства з метою приведення йот у відповідність до вимог часу та стратегії держави, забезпечення проведення індивідуальної, виваженої приватизації на засадах прозорості та відкритості, а також для підвищення ефективності процесів реформування власності.


1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Фонд державного майна України заснований у 1991 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР № 158 для здійснення державної політики в сфері приватизації державного майна. Регіональні відділення Фонду були створені в 1992 році.

Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-XII затверджене Тимчасове положення про Фонд державного майна України.

В 1994 році був прийнятий Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органів приватизації в Україні", згідно з яким фактично була сформована сучасна система органів приватизації.

Відповідно до Указу Президента України "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України" від 13. 03. 99 № 248/99, Фонд державного майна України належить до центральних органів виконавчої влади.

Згідно зі Схемою організації й взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 15. 12. 1999 № 1573/99 "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади", Фонд віднесено до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Відповідно до Указу Президента України від 30. 01. 2007 № 56/2007 "Питання Фонду державного майна України" Фонд виключений з переліку центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Згідно зі Схемою організації й взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 09. 12. 2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Фонд віднесено до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Відповідно до Указу Президента України від 30

01. 2007 № 56/2007 і наказом Фонду від 28. 02. 2007 № 38-р Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Севастополю перейменовано в Регіональне відділення в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

6 січня 2012 року втратила чинність постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" у зв'язку із прийняттям Закону України від 09. 12. 2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України".

Відповідно до Закону України від 09. 12. 2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" діяльність Фонду державного майна України спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України.

Фонд державного майна України здійснює свої повноваження безпосередньо і через регіональні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі й представництва у районах та містах, створених Фондом державного майна України, у разі необхідності.

У різні роки Фонд державного майна України очолювали:

з 18 квітня 2017

Парфененко Дмитро Миколайович;

з травня 2015 по квітень 2017       

Білоус Ігор Олегович;

з червня 2014 по травень 2015    

Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2010 по червень 2014         

Рябченко Олександр Володимирович;

з грудня 2008 по березень 2010       

Парфененко Дмитро Миколайович;

з квітня 2005 по грудень 2008         

Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна;

з квітня 2003 по квітень 2005          

Чечетов Михайло Васильович;

з жовтня 1998 по квітень 2003         

Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квітень 1998        

Лановий Володимир Тимофійович;

з серпня 1994 по лютий 1997          

Єхануров Юрій Іванович;

з липня 1991 по липень 1994          

Прядко Володимир Володимирович.

 

Відповідальних представників держави зобов'язано надавати інформацію про вжиті заходи та прийняті наглядовою радою рішення щодо впливу світової фінансової кризи на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Фонд державного майна України діє за принципом єдиноначальності.

Діяльність Фонду державного майна України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності.

Фонд державного майна України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

До основних завдань Фонду державного майна України належать:

1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

2) організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням;

3) управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України;

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні