Фонд державного майна України - формування, повноваження, завдання

6) у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності:

здійснює:

 • повноваження власника земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
 • повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
 • приймає рішення про внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариств;

7) забезпечує відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності"формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, є його розпорядником;

8) засновує друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

9) погоджує (приймає) відповідно до законодавства рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також погоджує рішення про передачу об'єктів комунальної власності в державну власність;

10) проводить аналіз використання державного майна у випадках, визначених законодавством;

11) приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управління;

12) здійснює управління підприємствами та організаціями, заснованими на державній власності, що перебувають у сфері його управління;

13) надає центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку звіти про виконання функцій з управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, зокрема зведену інформацію про показники фінансового плану підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

14) проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до його компетенції;

15) залучає науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також фахівців для надання консультацій та проведення експертиз під час вирішення питань, що належать до його компетенції;

16) виступає замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенції;

17) виступає організатором продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств.

Фонд державного майна України здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

 

ВИСНОВКИ

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України визначаються Конституцією та законами України, актами Президента України і полягають в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади Голови Фонду державного майна України.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. ЗУ Про Фонд державного майна України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 28, ст. 311.
 2. Ларцев В. Історія формування Фонду державного майна України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2015. - № 2. - C
  71-80
 3. Стисла історія створення Фонду державного майна України //Економіст. - 2012. - № 10. - C. 28-35
 4. Фармагей Т. Про визначення правового статусу Фонду державного майна України //Право України. - 2016. - № 10. - C. 96-100
 5. Чечетов М. Політика Фонду держмайна в контексті стратегії уряду //Урядовий кур'єр. - 2004. - 27 травня. - C. 9.
 6. http://www. spfu. gov. ua/ua/content/fund-historical. html
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні