Ідеалізація — метод наукового пізнання

Зміст

Вступ 

1. Зміст та суть поняття ідеалізація

2. Ідея. Ідеал. Ідеальне

3. Метод ідеалізації у філософії

4. Ідеалізація як особливий вид абстрагування

5. Способи введення ідеальних об’єктів

6. Обставини доцільності використання ідеалізації як методу

7. Уявний /мисленнєвий/ експеримент

8. Обмеження в ідеалізації

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Вступ

 У даній роботі я намагатимусь висвітлити питання, які стосуються теоретичних методів дослідження в науці. Особлива увага буде акцентована на методі ідеалізації.

 Ідеалізація – це такий метод наукового пізнання, який доволі широко використовується серед вчених, науковців у різних галузях. Його застосування доцільне тоді, коли в реальності неможливо відобразити ідею, задум, проект. Крім того, метод ідеалізації на першо-початковому етапі роботи з уявою, мисленням може суттєво вплинути на подальшу успішну реалізацію об’єкта, створеного в уяві. Звісно метод ідеалізації не завжди виправдовує свої остаточні цілі і не завжди може принести гарні результати у роботі, оскільки в ідеалізації є певні обмеження, про які мова буде йти більш докладно в основній частині роботи

Та все ж слід, я гадаю, відзначити, що при правильному підході і з правильними ідеями успіх очевидний.

 Відомо, що метод ідеалізації доволі активно використовують у своїй діяльності вчителі, викладачі, науковці, серед яких, що цікаво, є як гуманітарії, так і ті, хто займається природничими науками. Це філософи, математики, фізики і навіть архітектори. Сфера застосування методу широка – це виростання методу для розв’язування творчих задач в архітектурних проектах, метод ідеалізації на учбових заняттях з фізики, математики, а також його використання під час наукових відкриттів у філософських та природничих науках.

 У роботі наявні приклади застосування методу ідеалізації, окреслені описово-теоретично і які мають відношення до філософії та фізико-математичних наук.

 Метод ідеалізації має безпосередній зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями, так як вивчення даного методу і його практичне застосування безсумнівно мають плідну позитивну результативність у різних галузях життя, особливо в науковій.

Зміст та суть поняття ідеалізація

 Ідеалізація — метод наукового пізнання, який полягає в уявному конструюванні об'єктів, яких не існує в дійсності (наприклад, абсолютно тверде тіло, точка, лінія, абсолютно чорний предмет тощо).

 Ідеалізація включає момент абстрагування від реальних предметів та процесів. Такі створені ідеальні предмети стають значно простішими ніж реальні, завдяки чому виникає можливість застосовувати до них математичні методи дослідження.

 Ідеалізація належить до методів теоретичного дослідження.

 Метод ідеалізації – конструювання подумки об’єктів, яких немає в дійсності або які практично нездійсненні. Мета ідеалізації: позбавити реальні об’єкти деяких притаманних їм властивостей і наділити (подумки) ці об’єкти певними нереальними гіпотетичними властивостями. При цьому мета досягається завдяки:

-  багатоступінчатому абстрагуванню;

-  переходу думки до кінцевого випадку розвитку якоїсь властивості;

-  простому абстрагуванню. [13]

 Це уявне створення понять про об'єкти, які не існують в природі, але для яких є праобрази у реальному світі. Прикладами понять, які виникли в процесі використання методу ідеалізації, є "Ідеальний газ", "Ідеальний розчин", "Точка". Метод ідеалізації широко застосовується не лише в природних науках, але і в суспільних дисциплінах. [9]

 Ідеалізація надзвичайно важлива як метед і як техніка у науковій

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні