Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку в Україні

Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку в Україні

Починаючи з 90-х років XX століття “ідея середнього класу” стала життєдайною силою і фундаментом не тільки для українського суспільства, але й для всіх посткомуністичних держав. Середній клас, як еталон розвитку ринкової економіки і сталого розвитку в країнах Західної Європи та Північної Америки вже на той час переживав новий етап свого перевтілення. В цей період країни  Західної Європи вважались “взірцями” розвитку середнього класу, який почав ототожнюватись з принципами демократії та стабільності. Хоча, варто вже тоді було говорити про народження “нового середнього класу”.

Як показує історичний досвід, нові держави, які утворились на карті Європи після розпаду соціалістичного табору надали можливість говорити не тільки про політичні події 1989-1991 років, але й про економічні моделі суспільств. В той час, як політологи і економісти працювали над проблематикою “перехідного суспільства” і його основних цінностей, тоді ще ідея середнього класу була чимось новим і делікатним питанням.  

Обговорення проблеми. Підтримуючи думку сучасних політологів і суспільствознавців про те, що перехідне суспільство постає тоді, коли в ньому виникають економічні і соціально-політичні відносини якісно нового типу, власне тоді і формуються умови зародження і зростання такої верстви як середній клас. Для радянської партійної еліти, середній клас був незвичним явищем і вважався ворогуючим класом для робітників і селян, і, їх можна було зрозуміти. В 90-ті роки інтерес до середнього класу в Україні не вщухав.

Важливою місією нашої статті є розкриття проблематики середнього класу в постсоціалістичних країнах і його аналіз в українського суспільстві

Дана стаття прагне розкрити характер і базу досліджень, що торкались питань середнього класу. І тому взято до уваги дискусії, статті та моніторинг, що проводився в Україні і жваво обговорювався на веб-сайтах Інтернет видань.

Зокрема Н. Пахомова у статті “Середній клас в Україні: неоплачені перспективи”, де авторка розглядає проблеми і стратегію середнього класу, зауважила: “абсолютна кількість представників середнього класу є невеликою в усіх посткомуністичних країнах. І щоб з’явився новий середній клас – стабільний, легальний, некриміналізований, - треба мати відкрите громадянське суспільство, яке б вміло захищати власні інтереси, активізувало розвиток етичних і законодавчих норм, спрямованих на реалізацію свого економічного та духовного потенціалу” [2]. Звідси випливає, що сильне громадянське суспільство є запорукою формування здорового середнього класу, що вміє відстоювати інтереси і потенціал громадянина. Проте в даній статті, відчувається скептицизм і побоювання щодо зростання середнього класу в Україні, де політична еліта має свої власні цінності і амбіції, які є повністю протилежними і суперечливими ідеям середнього класу. А можливо й сама назва статті, говорить про ідеалізоване бачення середнього класу  в українському суспільстві, який має викривлений і не передбачуваний характер. Врешті-решт, щоб середній клас був міцний і надійний, в нього слід вкраплювати не тільки принципи  демократії і свободи, а реалізувати соціальні блага держави, які в українському суспільстві, на жаль, мають лише декоративний характер.

Партії центристського спрямування, постійно наголошують у своїх програмах на необхідності формування в країні середнього класу західного зразка як пріоритетному завданні соціальної політики. І найчастіше, такі популістські заклики, ми зустрічаємо у виборчих марафонах, які і закінчуються реалізацією даного проекту в останній день виборчої кампанії. Насправді, західний зразок середнього

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні