Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

План 

Вступ        

1. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування       

2. Підготовка до бесіди як умова її результативності

3. Орієнтування в ситуації та людях.

4. Обговорення проблеми і прийняття рішення

5 Особливості бесіди по телефону

6. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими.

7. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими.

 Висновки  

Список використаної літератури     

 

Вступ

 Спілкування є таким процесом взаємодії людей, в якому особи, які беруть у неї участь своїм зовнішнім виглядом і поведінкою здійснюють більш чи менш сильний вплив на вимоги та наміри, на думки, стани і почуття один одного. У різних людей різні способи спілкування. У той час як одні з них, контактуючи з оточуючими, без особливих зусиль зі свого боку чи підтримують, чи просто створюють у інших людей добрий настрій, інші вносять у свої взаємовідносини з людьми напруження й провокують у останніх негативні ємоції. Об’єктивні відносини, в які люди змушені вступати в процесі своєї життєдіяльності, і суб’єктивне відображення даних відносин у вигляді думок і почуттів (суб’єктивні відносини) складають два основних шари міжособових відносин. Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини, в якому є можливість одночасного чи відстроченого особового відношення у відповідь, а спілкування – це інформаційна і предметна взаємодія, в процесі якої проявляються і формуються міжособові взаємовідносини. Спілкування слід розглядати і як сторону будь-якої спільної діяльності і якособливу діяльність

У спілкуванні можна виділити три взаємопов’язані сторони:

  • комунікативну;
  • інтерактивну;
  • перцептивну.

 Комунікативна сторона полягає в обміні інформацією.

 Інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між індивидами, що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, і деями, але й діями.

 Перцептивна сторона спілкування означає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння.

 Однією з форм комунікативної сторони спілкування є бесіда.  

 1. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

 Бесіда — це форма спілкування з метою обміну думками, інфор, почуттями тощо. Бесіда сприяє також активізації зусиль парт для забезпечення співробітництва та впливу одне на одного. Орієнтовно можна назвати такі функції бесіди: обмін інформа, формування перспективних заходів і процесів; контроль і ко вже розпочатих дій; взаємне спілкування людей під час виконання виробничих завдань; підтримка ділових контактів на рівні виробничих підрозділів, регіонів, держав; пошук, висунення і опера розробка робочих ідей, стимулювання людської думки в новому напрямку; розв'язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації, та ін. Кожна бесіда — це новий акт Тому не існує загальних рецептів, які б забезпечували високу ефективність бесіди в усіх випадках. Це завжди процес творчий, що приносить радість відкриття нового вжитті, у співрозмовника й у собі. Водночас склалися певні мо та психологічні вимоги до організації індивідуальної бесіди. Існують загальні положення, принципи, застосування яких сприяє досягненню успіху бесіди.

Види бесід.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні