Індивідуальність учителя і педагогічні технології

учителя. — М., 1993. Основи педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец, вьісш. учеб. заведений /Под ред. Й. А. Зязюна. — М., 1989. Пехота Е. Н. Индивидуальность учителя: теория й практика. — Николаев, 1996. Пехота О. М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя. "Педагогіка і психологія". Вісник Академії педагогічних наук України. — 1994. — № 5. — С. 106. Рогов Е. Й. Учитель как обьект психологического исследования. — М., 1998.Юсупов Й. М. Психология взаимопонимания. — Казань, 1991. 
1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні