Індукційні прилади

План
Електричний індукційний лічильник 3Індукційні нагрівачі 9 Електричний індукційний лічильникСпершу приведу витримку із стандартної заводської інструкції по пристрою індукційного лічильника. Відразу попереджу, що якщо ви не вчилися на електротехнічному факультеті університету, то наступний текст буде для Вас важкуватий. Навіть мені, як людині що дуже ретельно вивчав теоретичні основи електротехніки, припало 3-4 рази перечитати цей фрагмент аби зрозуміти, що автор мав зважаючи на. Начеб і написано по-російськи, і з електротехнічної точки зору на зразок помилок немає, але мудро так, що просто сил немає. Писав глибоко незрозумілий професор-теоретик або кандидат. Не для людей. Тому більшості не настільки досвідченому можна відразу прочитати постскриптум, в якому я все це постарався викласти цивільною мовою. Для розрахунку електричної енергії, споживаної за певний період часу, необхідно інтегрувати в часі миттєві значення активної потужності. Для синусоїдального сигналу потужність дорівнює твору напруги на струм в мережі в даний момент часу. На цьому принципі працює будь-який лічильник електричної енергії. На малюнку нижче показана блок-схема електромеханічного лічильника.  Отже, витримка із заводської інструкції:Принцип дії індукційного лічильникаЛічильник електроенергії є приладом електровимірювання для виміру кількості електроенергії. Принцип дії індукційних приладів заснований на механічній взаємодії змінних магнітних потоків із струмами індукованими в рухливій частині приладу. У лічильнику один з потоків створюється електромагнітом, обмотка якого включена на напругу мережі (у якій вимірюється електроенергія). Цей потік пересікає рухливий алюмінієвий диск і індукує в нім вихрові струми, що замикаються довкола сліду полюса електромагніту напруги. Другий потік створюється електромагнітом, обмотка якого включена послідовно в ланцюг струму

Цей потік наводить в диску також вихрові струми, що замикаються довкола сліду полюса свого електромагніту. Взаємодія потоку електромагніту напруги з наведеними струмами в диску потоком струмового електромагніту з наведеними струмами в тому ж диску потоком електромагніту напруги, з іншого боку, викликають електромагнітні сили, направлені по хорді диска і створюючі момент, що обертає. Такі лічильники називаються двохпотоковими. Современные лічильники виконуються трьохпотоковими, в яких подвоєний момент, що обертає, створюється за рахунок того, що магнітний потік ланцюга струму двічі пересікає алюмінієвий диск. Схематичний пристрій однофазного індукційного трьохпотокового лічильника з тангенціальною магнітною системою змальований на рис. 1.  Мал. 1 Схематичний пристрій індукційного лічильника. Магнітна система ланцюга напруги Su Ш-образної форми розташована по хорді диска (звідси назва на відміну від радіальної системи, коли магнітна система ланцюга напруги U-образної форми розташована по радіусу диска) і має відгалуження Ш - що шунтують магнітний потік і протиполюс Р, магнітозв’язаний з бічними стержнями сердечника. Під магнітною системою ланцюга напруги розташована U- образна магнітна система струмового ланцюга Si. В зазорі між цими системами розташовується алюмінієвий пересувний диск Д. На середньому стержні Ш - образного сердечника розташована багатовиткова котушка з тонкого дроту, що включається на напругу мережі U. Струм Iu, проходячий по цій обмотці, створює загальний магнітний потік Фобщ ланцюга напруги, невелика частина якого Фu, звана робочим потоком, пересікає диск і через протиполюс Р замикається на бічні стержні Ш-образного сердечника. Велика частина потоку Фобщ, не пересікаючи диска, замикається через магнітні шунти Ш, розгалужуючись на дві частини ? Фш. Цей неробочий потік Фш, як буде показано нижче, необхідний для створення необхідного зрушення між потоками Фu і Фi (внутрішнього кута лічильника). На нижній магнітній системі Si розташовується маловиткова котушка з товстого дроту, що включається послідовно

1 2 3