Інформаційна політика щодо ЗМІ Великобританії та Росії

Зміст

Вступ.  

Розділ І. Загальні закономірності розвитку ЗМІ 

1. 1. Основні тенденції формування і функціонування сучасних засобів масової інформації 

1. 2. Сутнісні характеристики ЗМІ 

Розділ ІІ. Система державної політики щодо ЗМІ в Великобританії та Росії 

2. 1. Особливості державної політики регулювання діяльності ЗМІ у Великобританії 

2. 2. Особливості державної політики регулювання діяльності ЗМІ у Росії 

Висновки.  

Перелік використаної літератури.  

Додатки.  


Вступ

Засоби масової інформації являють собою важливий інструмент впливу на суспільну свідомість громадськості. Засоби масової інформації являють собою складний соціальний інститут, що містить у собі різноманітні елементи, призначені для виконання, в першу чергу, завдань інформування населення про ті чи інші події та явища.

Сучасний світ характеризується загальним зростанням ролі інформації та інформаційно-комунікаційних технологій. Характерною особливістю буття людської цивілізації у постіндустріальну, або, як її ще називають, інформаційну, еру є кардинальна переоцінка ролі та значення інформації у житті людства

Дедалі очевиднішим є вплив, який вона відіграє на усі сфери суспільного життя. З кінця 60-х років і по нинішній день спостерігається значний прогрес у розвитку інформаційних технологій; відтак, кардинально зростає роль мас-медіа та інформації, яку вони поширюють [1].

Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ формування державної політики в сфері регулювання функціонування засобів масової інформації.

Об’єктом даного дослідження є засоби масової інформації Великобританії та Росії.

Предметом даного дослідження є особливості здійснення державного регулювання в сфері засоби масової інформації.

Головними завданнями дослідження є:

  1. Визначити теоретичні основи діяльності засобів масової інформації у сучасному суспільстві.
  2. Встановити особливості формулювання та реалізації державної політики в сфері засобів масової інформації у Великобританії та Росії.
  3. Встановити особливості функціонування системи державної політики у сфері ЗМІ.


Розділ І. Загальні закономірності розвитку ЗМІ 

1. 1. Основні тенденції формування і функціонування сучасних засобів масової інформації

Засоби масової інформації – це специфічний соціальний інститут, який включає в себе систему друкованих видань, радіо-, теле-, відео- та кіно хронікальних програм та інших форм періодичного поширення масової інформації.

Під засобами масової інформації розуміють комплексний суспільний інститут, що охоплює систему друкованих видань, радіо-, теле-, відео програм, кіно хронікальних програм та інших форм періодичного поширення інформації.

Оскільки засоби масової інформації, як правило, є одним із головних чинників, за допомогою яких формується громадська думка, використання їх як інструмента PR є надзвичайно ефективним.

У більшості країн зменшується вплив масової, бульварної преси, у всякому разі бульварної щоденної газети. Більше стає якісних газет, розрахованих на більш утворені кола населення. Це зв'язано з декількома причинами і насамперед зі зміною соціального статусу багатьох груп у суспільстві, зі зростанням ролі так званих білих комірців, що віддають перевагу серйозну у всіх відносинах пресові. У той же час сама

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні