Інформаційне забезпечення системи статистики

План

1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення.  

2 Системи класифікації та кодування.  

Використана література.  


1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення — це сукупність форм документів, нормативної бази і реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм організації інформації, яка циркулює в системі автоматизованого оброблення економічної інформації чи в інформаційній системі.

Основними принципами створення інформаційного забезпечення є: цілісність; достовірність; контроль; захист від несанкціо­нованого доступу; єдність і гнучкість; стандартизація та уніфікація; адаптивність; мiнiмiзація помилок введення-виведення інформації.

— Розроблення інформаційного забезпечення — одна з найважливіших складових розроблення інформаційної системи, яка повинна забезпечити: єдність і зберігання інформації, необхідної для розв’язання задач;

— єдність інформаційних масивів для всіх задач інформаційних систем;

— однократність уведення інформації та її багатоцільове використання;

— різні методи доступу до даних;

— низьку вартість витрат на зберігання та використання даних, а також на внесення змін.

Інформаційне забезпечення складається з таких частин:

— методичні та інструктивні матеріали;

— система класифікації та кодування;

— інформаційна база.

Інформаційна база (ІБ), одна з основних складових інформаційного забезпечення, — це сукупність упорядкованої інформації, яка використовується під час функціонування ІС; вона і поділяється на внутрішньомашинну та зовнішньомашинну (позамашинну).

Внутрішньомашинна інформаційна база — це частина ІБ, яка являє собою сукупність даних на машинних носіях, використовуваних в ІС.

Внутрішньомашинна ІБ даної інформаційної системи організується у вигляді спеціальних масивів даних, які можна умовно поділити на оперативну та нормативно-довідкову інформацію. Уся ця інформація знаходиться на ЖМД, але в будь-який момент може бути зроблено архів.

Зовнішньомашинна (позамашинна) інформаційна базаце частина ІБ, яка являє собою сукупність повідомлень, сигналів і документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без використання засобів обчислювальної техніки

Вона складається з вхідних, вихідних і нормативно-довідкових повідомлень.

При розробленні внутрішньомашинної інформаційної бази особливу увагу приділяють тому, щоб дані, які зберігаються в ній, можна було широко використовувати і щоб способи викорис­тання даних можна було легко змінити. Для забезпечення гнучкості використання даних, їх ефективного використання в даному проекті пропонується файлова організація внутрішньомашинної ІБ. Характерною особливістю запропонованої інформаційної бази є наявність нормативно-довідкових даних.

Масиви нормативно-довідкової інформації можуть використовуватися при реалізації введення даних, для контролю введеної інформації на наявність її у файлах НДІ.

Організація інформаційного забезпечення даної ІС пов’язана з розробленням системи класифікації та кодування, організацією збирання та передавання інформації, розроблення зовнішньо- та внутрішньомашинної інформаційної бази, а також із формуванням вихідних даних.

У разі розроблення ІЗ використовуються такі нормативні документи: ГОСТ 24. 104—85, ГОСТ 6. 01. 1—87, ГОСТ 19. 2—75, РД 30—34. 698—90, постанови Державного комітету статистики України.

2 Системи класифікації та кодування

Використання систем класифікації та кодування — необхідний елемент автоматизованого оброблення даних.

Класифікація є одним із засобів вивчення природи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні