Інформаційні системи брокерських компаній

ПЛАН

1. Характеристика брокерських компаній з погляду оброблення інформації 

2. Огляд програмного забезпечення брокерських компаній.  

 

1. Характеристика брокерських компаній з погляду оброблення інформації

Нагадаємо, що здійсненню фондових угод між заінтересованими сторонами сприяє брокер, котрий репрезентує інтереси однієї з них. Брокер укладає угоди за дорученням клієнта і його коштом. У договорі між брокером і клієнтом обумовлюються умови продажу або купівлі цінних паперів, додаткові послуги (консультації, реклама, надання кредиту) і розмір брокерської винагороди у вигляді комісійних. Брокерські послуги надаються клієнтам — фізичним та юридичним особам, що є непрофесійними учасниками фондового ринку. Надання брокерських послуг відбувається відповідно до «Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності з цінних паперів», затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. , № 331 та змінами до них, а також «Порядку розрахунку показників ліквідності та фінансового стану торговця цінними паперами» від 21 березня 1997 року, які набули чинності з 1 липня 1997 року. Здійснення діяльності з цінних паперів брокером відбувається у такій послідовності:

Між клієнтом і брокером укладається договір на брокерське обслуговування

Потім оформлюється заявка на здійснення операцій з цінними паперами. Заявка клієнта може узгоджуватися по телефону й оформляється як доручення до договору. Після надходження заявки від клієнта брокер перевіряє наявність достатніх засобів на його рахунках для купівлі цінних паперів або достатність кількості цінних паперів для продажу. Якщо засобів на рахунках клієнта достатньо, то брокер укладає угоди з цінних паперів на фондовій біржі, у позабіржовій інформаційно-торговельній системі або на неорганізованому ринку. Угода щодо операцій з цінними паперами може бути оформлена з іншим торговцем чи з будь-якою фізичною або юридичною особою.

У процесі проведення угоди відбувається перереєстрація прав власності в зберігача або у реєстратора. Після перереєстрації прав власності на цінні папери оформлюється акт приймання/ передавання цінних паперів.

Об’єктом автоматизації щодо брокерської діяльності є такі організаційно-технологічні процеси: збір, оброблення і виконання заявок на купівлю/продаж ЦП; перевірка наявності достатніх засобів на рахунку клієнта; нарахування вартості наданих послуг щодо виконання заявок; надання інформації для клієнтів (котирування, дані по ЦП і емітентах); формування звітів; розсилання повідомлень.

У цих процесах беруть участь такі суб’єкти: брокерська компанія, клієнти, контрагенти, біржа, позабіржові інформаційно-тор­говельні системи та інші організатори торгів.

Опишемо участь даних суб’єктів у організаційно-технологіч­них процесах.

Брокерська компанія здійснює такі процедури:

 • укладає договір із клієнтом на брокерське обслуговування;
 • укладає договір з контрагентом;
 • приймає цінні папери від клієнтів для виконання операцій з ними;
 • приймає кошти від клієнтів для виконання операцій щодо купівлі цінних паперів;
 • приймає і виконує заявки на купівлю/продаж цінних паперів;
 • веде облік усіх заявок, угод і транзакцій клієнта;
 • веде облік договорів;
 • нараховує комісійні за оплату брокерських послуг;
 • контролює наявність достатніх засобів на рахунку клієнта для проведення угоди;
 • оформляє доручення до договору;
 • займається знерухомленням, перереєстрацією прав власності на цінні папери;
 • оформляє акт приймання-передавання цінних паперів;
 • розриває договір із клієнтом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні