Інформаційні системи і технології в обліку

Контрольна робота

З дисципліни:

Інформаційні системи і технології в обліку

Відображення оплати за реалізовані матеріальні цінності в системі «Парус-підприємство»

 Перед початком роботи із програмою необхідно сформувати відомості залишків по дебіторській заборгованості. Протягом місяця здійснюється реєстрація господарських операцій. Їх дані автоматично відображаються в регістрі взаєморозрахунків. Для оперативного контролю стану взаєморозрахунків, а також для правильної обробки складних операцій призначенні відомості взаємних розрахунків з дебіторами.

Після завершення облікового періоду здійснюється операція по перенесенню залишків на початок наступного облікового періоду. В процесі перенесення залишків відбувається автоматичне формування відомостей залишків і відомостей взаєморозрахунків з дебіторами на наступний місяць. Для кожної відомості взаємних розрахунків за попередній обліковий період формується аналогічна відомість на наступний період. Вихідний залишок для кожного рядку старої відомості переноситься як вхідний залишок рядку нової відомості.

Для перегляду інформації про взаємні розрахунки необхідно виконати наступні дії:

«Облік» - «Розрахунки з дебіторами»

Робота з відомостями взаємних розрахунків ведеться в розділі «розрахунки з дебіторами». Кожна така відомість створюється і відображає взаєморозрахунки з дебіторами в одній валюті по одному із синтетичних рахунків, в розрізі підзвітних осіб, покупців, інших дебіторів.

Відомість складається з рядків. Рядки створюються програмою автоматично, коли перед початком експлуатації програми реєструються залишки по дебіторській заборгованості і надалі при виконанні команди «Перенос залишків по рахункам».

Після того, як зареєстровано нову господарську операцію, програма переглядає її проводки

Якщо один з рахунків проводки має одну з типових форм аналітичного обліку здійснюється автоматичний пошук в регістрі взаєморозрахунків необхідного рядка, причому спочатку програма шукає рядок всі параметри якого точно відповідають характеристикам даної господарської операції і даної проводки. Якщо такий рядок не знайдений, програма шукатиме рядок, у якому з параметрів проводки збігаються контрагент, рахунок і параметри, позначенні для даного рахунка в словнику «План рахунків».

Для обліку і контролю взаєморозрахунків з контрагентами призначений документ «Лицевий рахунок», в якому обов’язково повинен бути встановлений параметр «Вести сальдо».

Також необхідно ввести вхідне сальдо по особовому рахунку (У поле «Сума») і ліміт кредиту по особовому рахунку.

Вхідне сальдо по особовому рахунку можна ввести в ручну тільки при реєстрації особового рахунка. Надалі сума сальдо автоматично змінюється при обробці товарних документів і при оплаті рахунків.

Крім того на закладці «Оцінки» можуть бути задані значення тарифу, видів оплати і відвантаження, термінів оплати і попередження, що будуть використовуватися при реєстрації рахунків на оплату і накладних на відпуск, віднесених на даний особовий рахунок.

Можна погасити дебіторську заборгованість одним із двох способів: з реєстрацією документа чи без неї.

Для погашення заборгованості з реєстрацією документа необхідно перейти в розділ документів того типу, що потрібно створити («Банківські документи» чи «Касові документи»). В кожному з цих розділів можна викликати функцію «Взаєморозрахунки». У вікні потрібно вибрати рядок відомості взаємних розрахунків, заборгованість по яких необхідно закрити. В результаті буде автоматично сформований необхідний документ, який потрібно відобразити в журналі обліку господарських операцій, погасивши таким чином заборгованість.

Якщо немає необхідності у формуванні документа можна сформувати господарську операцію по погашенню заборгованості прямо з розділу «Розрахунки з дебіторами». Для цього необхідно встановити курсор на рядок відомості, що відображає заборгованість, яку необхідно погасити,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні